2018, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Yüzünün Güldüğü Yıl Olsun
31 Aralık 2017, Pazar

Her yeni başlangıç, yeni bir heyecan ve yeni hedefler demektir. 2017 yılını genelde kamu görevlileri, özelde ise sağlık ve sosyal hizmet çalışanları açısından verimli bir şekilde tamamladık. Birçok başarıya imza attık. Birçok çalışma yaptık. Başarılı bir toplu sözleşme dönemi geçirdik. Kamu Personeli Danışma Kurulu ile Kurum İdari Kurul Toplantıları’nda çalışanlarımız mücadele ettik. Sorunları masaya taşıdık, çözüm önerileri sunduk. Sağlık-Sen olarak her zaman dile getirdiğimiz bir şey var; Sorunlardan beslenen değil, sorunları çözerek sendikacılık yapıyoruz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Katıldığımız her toplantı, birçok sorunun çözümünün anahtarıdır. Biz sendika olarak sorunları yerinde tespit etme anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunun bir ayağını sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız, teşkilatımız oluştururken bir ayağını da genel merkezimiz oluşturmaktadır. Teşkilatımızın çalışanlarımız ve üyelerimiz aracılığı ile tespit ettikleri sorunları genel merkez olarak mercek altına alıyor, çözüm önerileri geliştiriyor ve ilgili makamlarla paylaşıyoruz. Bu çözüm önerilerinin geliştirilmesinde sendikamız bünyesinde kurulan SASAM Enstitümüz aracılığı çalıştaylar düzenliyor, konunun taraflarını bir araya getiriyor, önerilerimizi oluşturuyoruz. SASAM bünyesinde görev yapan akademisyen ve uzman arkadaşlarımız bu konuda kendi alanında yetkin isimlerden oluşmaktadır. 

2017’nin son günlerinde sendikal anlamda elde ettiğimiz büyük başarılardan biri de, 4/C’li kardeşlerimizin 4/B kadrosuna alınmasıdır. Uzun zamandır taleplerimiz içinde yer alan bir konunun hayata geçmesi hem bu kardeşlerimizi hem bizi sevindirmiştir. Bunun yanı sıra taşeron çalışanlara kadro verilirken, vekil ebe hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ek ders karşılığı görev yapanların kadroya dahil edilmemesi bir eksikliktir. 2018’de bu kardeşlerimiz için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunlarından yıpranma payının yasalaşma sürecine girmiş bulunuyoruz. 2018, bu sürecin bütün çalışanları kapsayacak şekilde yasalaştığı bir yıl olmalıdır. Bunun yanı sıra ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, adaletsiz döner sermaye sisteminin değiştirilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkin yasal düzenlemelerin de 2018’de hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kurum İdari Kurul toplantılarına taşıdığımız konuların çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 200 bin sağlık çalışanına lisans tamamlama hakkı kazandıran sendika olarak lisans tamamlamada mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin sesi olacak ve taleplerini hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. 

2018’in sağlık çalışanlarına bakan bir yönü daha bulunmaktadır. Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan, 2018’in ilk ayında sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasal bir düzenlemeye gidileceğini açıklamıştır. Bu düzenleme gerek bizim ilettiğimiz talepler gerekse sahanın gerçekliğine uygun şekilde gerçekleşmeli, verilen sözlere umut bağlayan sağlık çalışanlarında hayal kırıklığı oluşturmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlık çalışanları büyük bir özveri ile çalışmakta, fedakarlıklarla işlerini yapmaktadır. Bu özveri karşılıksız bırakılmamalı, taleplerini karşılayacak, motivasyonlarını artıracak düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bunların başında ise yeni istihdamlar yapılarak iş yükünün azaltılması, yıpranma payının herkesi kapsayacak şekilde yasalaşması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, şiddeti kesin olarak önleyici düzenlemelerin hayata geçmesi gelmelidir. 2017’nin son günlerinde bakanlığımızın çalışan motivasyonunun artırılmasına yönelik yayınladığı genelgeyi önemsemekle birlikte esas konunun bu genelgenin hayata geçmesi ve uygulanması olduğunun farkındayız. Bu genelgenin uygulanmasını takip edecek ve aksayan yönleri bakanlığımızla paylaşacağız. 

Sağlıkta dönüşümün ikinci ayağı 2017’de gerçekleşmiş, teşkilat yasası değişmiş, çok seslilik sona ermiştir. Bu düzenleme sonrası yönetim kademesi de yeniden şekillenmiştir. Bu süreçte görev alan idarecilerimizden isteğimiz, popülist politikalar yerine, sağlık çalışanlarının sesine kulak vererek etkin bir yönetim göstermesidir. Görev alan bütün idarecilerimize başarılar diliyoruz. 

Bütün bunların yanı sıra, ülkemiz kritik bir süreçten geçmeye devam etmektedir. FETÖ darbe girişiminin yaraları sarılmakta, açtığı hasarlar giderilmekte, FETÖ tarafından oluşturulmak istenen kaos planları da boşa çıkarılmaktadır. Ülkemizin birlik ve beraberliği, milli iradenin hakim olması ve umudunu ülkemize bağlayan dünya mazlum ve mağdurları için birlik ve beraberliğimizin büyük önemi bulunmaktadır. Bu anlamda şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da elimizden geleni yapacağımızdan, taşın altına elimizi değil gerekirse gövdemizi koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İhtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberliktir. Düşmanlarımızı korkutacak en önemli silahımız budur. İçimizdeki ve dışımızdaki fitne odaklarına, hainlere fırsat verilmemelidir. 

Milli iradenin korunmasında, bütün terör örgütleriyle mücadelede ve dünya mazlumlarının sesi olma konusunda dik bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her türlü mücadelesinin yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız, içinden geçtiğimiz sürece dikkat çekerek, 2018’in zor bir yıl olacağını ifade etmiştir. Bu zor süreçte, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da elimizden gelen desteği vereceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 yılının özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız, genelde bütün kamu görevlilerimiz, aileleri, milletimiz, ülkemiz ve dünya insanlığı için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Özellikle İslam dünyasındaki kan ve gözyaşının dinmesini, Filistin ve Mescid-i Aksa’nın özgür olmasını diliyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo