Hizmet Kolu Toplu Sözleşmemizi İmzaladık
23 Ağustos 2017, Çarşamba

4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, Hizmet Kolu Toplu Sözleşmemizin imzalanmasıyla sona erdi. İmzalanan mutabakat metinleri, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra resmiyet kazanacak, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre; bütün kamu görevlileri 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı içinse yüzde 5 oranında zam alacak. Buna göre 2018 yılı kümülatif zam oranı yüzde 7,20;  2019 yılı kümülatif zam oranı da yüzde 9,20 oldu. 6 aylık enflasyon oranı, 6 aylık yüzdelik zam oranından fazla çıkarsa, enflasyon farkı ödenecek.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik imzaladığımız hizmet kolu toplu sözleşmesinde öne çıkan kazanımlarımız işe şu şekilde:

1.            İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılacak.

2.            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet veren yatılı kuruluşlarda görev yapanlara sosyal hizmet tazminatı olarak ilave 10 puan ek ödeme (101 TL) verilmesini sağladık.

3.            Yıpranma payı hakkındaki çalışmaların sonuçlandırılmasını karara bağladık. 

4.            Süt izninde döner sermayeden kesinti yapılmamasını sağladık.

5.            Ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerde döner sermayeden kesinti yapılmamasını sağladık.

6.            663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerinde ve süt izinlerinde ek ödemelerinden kesinti yapılmamasını sağladık.

7.            Yükseköğretim kurumlarındaki adaletsiz döner sermaye katsayıları ile ilgili çalışma yapılmasını ve neticelendirilmesini karara bağladık. 

8.           112 çalışanlarının almak zorunda oldukları eğitimlerde geçen sürelerinde döner sermaye ek ödemelerinin eğitim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi verenlerde yılda 20 gün için özellikli birim katsayısı üzerinden değerlendirilmesini sağladık.

9.            AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 200 olmasını sağladık.

10.          Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde kampların dışındaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 180 olmasını sağladık.

11.          Hastanede çalışan diş tabiplerinden hastane ortalamasının altında kalanların döner sermaye ek ödemelerinin hastane ortalaması üzerinden ödenmesini sağladık.

12.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışanların dini bayramlardaki nöbet ücretlerinin günlük 5, haftalık 14 saate çıkarılmasını sağladık.

Konfederasyonumuz tarafından genel mali ve sosyal haklara ilişkin imzalanan toplu sözleşmede öne çıkan kazanımlarımız şu şekilde:

1.          Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2018 yılı için %4+%3,5 olmak üzere toplamda %7,64, 2019 yılı için %4+%5 olmak üzere toplamda %9,20, genel toplamda, yüzde 17,54 oranında zam yapılmasını sağladık.

2.            2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı verilecek.

3.            4/C’lilerin ek ödemelerinin 1 Ocak 2018 itibariyle 256 TL olmasını sağladık. 

4.            Engelli çocuğu bulunan kamu görevlilerinin çocuk yardımı ödeneğinin yüzde %50  artırılmasını sağladık.

5.           Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimi verilmesini,  fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesini sağladık.

6.            Engelli kamu görevlilerine kamu konutlarında öncelik verilecektir.

7.            Kamuda kreş imkanın geliştirilmesi ile ilgili mutabakat sağladık.

8.          Kamu misafirhanelerinden kamu görevlilerinin yararlanmasının kapsamını tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gören çocukları açısından genişlettik. 

9.          Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 3 puan (30,45) fazla ödeme yapılmasını sağladık.

10.          Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhanelerde helal gıda sertifikalı ürünler kullanılmasına dikkat edilecektir.

11.          Hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği izni kalmamış olan kamu görevlilerine hac süresince ücretsiz izin verilecek. 

12.          Şeflerin özel hizmet tazminatlarını 3 puan daha artırarak maaşlarına toplamda 101,47 TL tutarında artış sağladık.

13.          Aile yardımı ödeneğine ilişkin bildirimde bulunmayanlar için geçmişe dönük 3 ay süreyle aile yardımı ödeneğinin ödenmesini sağladık.

14.          Memuriyet mahalli kaynaklı harcırah ödenmesine yönelik sorunların sona erdirilmesini sağladık.

15.       Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen bütün sürelerin dikkate alınmasını sağladık.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞME METNİMİZİN TAMAMI:

 

MEMUR-SEN TARAFINDAN İMZALANAN GENEL TOPLU SÖZLEŞME METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 .
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo