İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına Yapılan Ek Ödeme Geri Alınamaz
17 Ağustos 2017, Perşembe

Sendikamız tarafından açılan davada Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, memur olarak görev yaparken, A sınıfı iş güvenliği sertifikası bulunması nedeniyle bu konuda görevlendirilen çalışana yapılan ek ödemenin, söz konusu uygulamanın ertelenmesi üzerine geri istenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Karar, emsal niteliği de taşıyor.

Olay, şu şekilde gerçekleşti: Afyonkarahisar’ın Bolvadin Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan davacı, A sınıfı iş güvenliği sertifikası bulunması nedeniyle bu konuda görevlendirildi. Bu görevlendirme sonucu idare, söz konusu çalışana 2016 yılı eylül, ekim ve kasım aylarında iş güvenliği uzmanı ek ödemesinde bulundu. Ancak, söz konusu uygulamanın ertelenmesi üzerine, idare yapılan 5.222,49 TL'lik ek ödemenin iade edilmesini istedi. Sendika olarak, bahse konu 15/03/2017 tarihli ve E.50 sayılı işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun ertelendiği, iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılamayacağına dair bir durumun söz konusu olmadığı, iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personele ödenen ücretin hiçbir surette geri alınamayacağı, çalıştırılan göreve ilişkin ücretin ödenmesinin Anayasal bir hak olduğu gerekçeleriyle konuyu Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne taşıdık.

Davayı görüşen İdari Mahkeme, Anayasanın devletimizi bir hukuk devleti olarak nitelendirdiğine vurgu yaparak, hukukun önemli unsurlarından birinin de belirli sınırlar içinde, bütün Devlet davranışlarının, az çok, önceden öngörülebilir olması olduğuna dikkat çekti. Hukuki güvenliğin sadece bireylerin devlet faaliyetlerine duyduğu güven değil, aynı zamanda yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de içerdiğini belirten kararda, “6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bulundurma zorunluluğunun uygulama tarihi 01/07/2017 tarihine ertelenmiş olsa da; söz konusu hüküm iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma hususunu tamamen ortadan kaldırmadığı gibi, sadece zorunlu olma tarihini ertelemiştir. Bununla beraber, bu tarihten önce iş yerinde bu göreve başlayanlardan, yalnızca kanunun uygulama maddesi değiştiği için görevi itibariyle ödenmiş olan ek ödemelerin faiziyle birlikte iade edilmesinin istenilmesi yukarıda vurgulanan hukuk devletinin önemli bir unsuru olan hukuk güvenliği ile de bağdaşmayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevi için ek ödemeden faydalanma şartları "gerekli belgeye sahip olmak" ile "asli görevlerinin yanında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevini ifa etmek" olduğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilmiş olup, davacının da bu şartlara haiz olduğu yukarıda açıklanmıştır. Bu durumda, kanunda belirtilen şartlara haiz olan davacıya, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevi nedeniyle yapılmış olan ek ödemelerin, kanunun uygulama maddesinin değiştiğinden bahisle faiziyle birlikte iadesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” denildi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo