Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yüksek Lisans Sorunu Çözülmelidir
21 Haziran 2017, Çarşamba

Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından açılan ve üyelerimizin de faydalandığı işletme ve sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans diplomalarının geçersiz sayıldığına dair YÖK karanının iptali için dava açtık, üniversiteye müracaat ettik, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdık.

YÖK, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programı açılmasına izin verilmediği gerekçesiyle, bu programdan mezun olanlara verilen diplomaların geçersiz olduğuna dair bir karar aldı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi de YÖK’ün bu kararının ardından, Sağlık Kurumları İşletmeciliği adı altında geçmişte açılmış olan Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Programlarına başvurup da kaydı İşletme Programına yapılmış, ancak öğrenimini Sağlık Kurumları İşletmeciliği müfredatı çerçevesinde sürdürmüş olanlara üniversite tarafından bugüne kadar Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma vb. adlar altında verilmiş olan tüm belgeleri iptal etti.

Bu süre içerisinde Sağlık-Sen olarak mağduriyetlerin giderilmesi için YÖK ve üniversite nezdinde görüşmelerde bulunduk. YÖK Başkanı, YÖK Başkan Vekili ve Üniversite Rektörü düzeyinde yaptığımız bu görüşmeler neticesinde, Üniversite Senatosu’nun da onayı ile eksik derslerin alınarak İşletme Yüksek Lisans Diploması Verilmesi, isteyenlere ücretlerinin iade edilmesi gibi konularda uzlaşılmıştı. Ancak, üniversitede yaşanan rektör değişiklikleri ve üniversitenin YÖK ile koordinasyonsuzluğu sebebiyle neticeye varılamamış ve bu mağduriyetler yaşanmıştır.

Diploma verilmemesi ve verilen diplomaların geçersiz sayılması, bir hak gaspı olmakta ve mağduriyetlere sebep olmaktır. Devletin yasalarıyla faaliyet gösteren bir üniversiteye güvenerek yüksek lisans yapan, emek ve para harcayan binlerce kişi mağdur edilmektedir. Bunun sorumlusu ve bedel ödeyeni bu sorumsuzluğa göz yumanlardır. Hiçbir kişi ya da kurumun, bir üniversitenin yüksek lisans açma yetkisi olup olmadığını sorgulaması gerektiği, bugüne kadar yaşanmış bir hadise değildir. Bir üniversite, yüksek lisans programı açtığını söylüyor ise, bunun yasalara ve ilgili yönetmelik ve kendi hiyerarşisine bağlı olarak gerçekleştiği düşünülür. Dolayısıyla, bunun sorumlusu o yüksek lisans programını bitirenler değil, bu sürecin sorumluları, izin verenleridir.

YÖK ve Üniversitenin kararları doğrultusunda, bu üniversite bünyesinde İşletme-Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) eğitimi gören, ilgili müfredat ve mevzuat çerçevesinde bu programları başarıyla bitiren ve diploma almaya hak kazanan binlerce kişinin diploması iptal edilerek, mağdur edilmişlerdir. Binlerce kişi bu programlardan mezun olmuştur. Bu diplomalar ile akademik kariyer yapanlar, hatta akademisyen olanlar mevcuttur. Yine bu diplomalar sayesinde işe girenler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da bu diploma ile intibakları yapılan, kademe ilerlemesinden yararlananlar olmuştur.

Söz konusu yüksek lisans programları 2012 tarihinden itibaren yapılmaktadır. Binlerce kişi de bu süreçte mezun olmuştur. Bu programlar YÖK’ün bilgisi ve denetimi dahilinde başlamış ve devam etmiştir. Ancak YÖK, 2015 yılında bu programın yapılamayacağına karar vermiş, bunu da 2016 yılında duyurmuştur.

YÖK’ün kararından sonra bu sorunu çözeceğini söyleyen Türk Hava Kurumu Üniversitesi; ilerleyen süreçte sebep olduğu bu mağduriyeti gidermek, sorunu çözmek yerine, verdiği karar ile mağduriyetin daha da artmasına sebebiyet vermiştir. Derslere devam eden, eğitim giderlerini ödeyen, diploma almaya hak kazananların, YÖK ve Üniversite arasındaki anlaşmazlıktan dolayı diplomalarının iptal ediliyor olması kabul edilemez. Hukuka ve hakkaniyete aykırı bu uygulamaya bir an evvel son verilmelidir.

Bu sorunun başladığı günden itibaren konunun takipçisi olan Sağlık-Sen, YÖK’ün 2016’da yayınladığı iptal kararına anında dava açmış olup ilgili dava Ankara 12. İdari Mahkemesi’nde görülmeye devam edilmektedir. Bunun yanında üniversitenin iptal kararına da idari başvuruda bulunarak dava açma süreci başlatılmıştır. 19 Haziran 2017 tarihinde de Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapılarak üniversite ile YÖK arasındaki koordinasyonsuzluğun sebep olduğu bu mağduriyetin giderilmesi istenmiştir.

Yaşatılan mağduriyetlerin kabul edilemez ve makul gerekçelerden son derece uzak olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinden alınan diplomaların en kısa sürede yeniden geçerli olması adına ne gerekiyorsa yapılması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ve sorun çözülene kadar da takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo