THSK’nın, Aile Hekimliği Çalışanlarının İzinleri Yazısına Dava Açtık
25 Mayıs 2017, Perşembe

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından, aile hekimliği çalışanlarının izin haklarına yönelik yayınladığı yazının iptali için dava açtık.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yayınladığı yazı ile Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin izinler ile ilgili düzenlemeleri içeren maddesine açılan davalar sonucunda verilen kararların gerekçelerini sebep göstererek, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aile hekimliklerinde görevli personelin izinleri konusunda 4/B mevzuatının uygulanacağını bildirmişti.

Ancak bu durum aile hekimliği çalışanlarını mağdur etmektedir. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin, doğumdan sonra ilk 6 ay için 3 saat, ikinci 6 ay içinse 1,5 saat süt izni mevcut iken 4/B sözleşmeli personele ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasında doğumdan itibaren 1 yıla kadar 1,5 saat süt izni kullanabilecekler. Arıca yıllık izin süreleri 30 günden 20 güne düşürülmektedir.

Sağlık-Sen olarak, kazanılmış hakların alınmaması, aile hekimliği çalışanlarının mağdur edilmemesi için söz konusu yazının iptali için konuyu yargıya taşıdık.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo