Memiş: Sağlıkta Dönüşüm Reformunun Yükünü Sağlık Çalışanları Taşıyor
10 Mayıs 2017, Çarşamba

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye’nin son 12 yılda, sağlıkta tarihi dönüşümlere imza attığını, sağlık hizmetlerinin halkımızın en çok memnun kaldığı kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen tarafından bu yıl 5. si düzenlenen Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu, Ankara’da yapılıyor. Sempozyuma TBMM Aile ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş de katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlıkta dönüşüm reformların yükünü bugüne kadar çok büyük fedakârlıklarla sağlık çalışanlarının taşıdığını ifade etti. Ancak gelinen noktada, sağlık hizmeti üretim sürecini sıkıntıya sokacak, başarı hikâyesini kesintiye uğratacak bazı olumsuzluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Memiş, reform sürecinin bu sorunları yönetecek politikaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık-Sen olarak, sağlık emeğine bakışta köklü bir paradigma değişiminin kaçınılmaz olduğu konusunda yapıcı eleştirileri olduğunu hatırlatan Memiş, “Hayata geçmesi gereken değişimlerden biri, sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını gözeten ve ekip anlayışını zedeleyici politikaların gözden geçirilmesidir. Özellikle; performans uygulamaları başta olmak üzere çalışma koşulları ve haklar bağlamında sağlık çalışanları arasında ayrımcı uygulamalarla sistem sarsıntıya uğratılmamalıdır.” dedi.

Hayata geçmesi gereken başka bir değişimin ise, sağlık emeğine yatırım konusunda nitelikli dönüşüm olduğunu ifade eden Memiş, istihdam stratejileri ve insan kaynağı planlaması alanındaki sıkıntıların da çözülmesi olduğunu belirtti.

Sağlık sisteminin geleceği açısından en büyük tehlikenin yetersiz istihdama bağlı ağır iş yükü olduğunu söyleyen Metin Memiş, “14 yılda 3 kat artan sağlık hizmeti varken, ne yazık ki istihdam aynı oranda artmamıştır. AB ülkeleri ortalamasına baktığımızda 400 bin hemşireye ihtiyacımız var ancak hemşire sayımız 130 binlerde. Özetle bizim hemşiremiz yabancı meslektaşlarına göre 4 kat fazla iş yapmakta, 4 kat fazla hizmet üretmek zorunda kalmaktadır.” dedi.

Yaşanan başka bir sorunun ise, uzmanlık dallarından mezun olanların istihdam edilmeyip, bu görevlerin hemşire ve ebelere yüklendiğini ifade eden Memiş, hemşire ve ebe açığının bu şekilde de büyüdüğünü kaydetti.

Şiddetin önlenmesine yönelik şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Sağlık-Sen’in katkısı olduğunu söyleyen Memiş, ancak alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını, yeni ve caydırıcı uygulamaların hayata geçmesini istedi. Bunlardan birinin tutuklu yargılama ve şiddet uygulayanın sosyal güvenlik harcamalarının devlet tarafından karşılanmaması ve cebinden ödemesi olduğunu söyleyen Memiş, toplumsal farkındalığın artırılmasının da şiddeti önleyecek etkenlerden olduğunu vurguladı.

Lisans tamamlamanın Sağlık-Sen’in bir başarısı olduğunu söyleyen Memiş, kreş konusunda da söz verilmesine rağmen bazı aksaklıklar yaşandığını, kreş sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık-Sen’in, çalışanlarının büyük çoğunluğu kadın olan bir hizmet kolunda sendikacılık yaptığını da söyleyen Memiş, kadın kamu görevlilerine yönelik elde edilen kazanımların altında da Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in imzası olduğunu belirtti.

Bunlardan birinin süt izni ve doğum izni olduğunu söyleyen Memiş, emziren annelerin nöbet muafiyeti verilmesinin de yine Sağlık-Sen’in başarısı olduğunu söyledi.

GÜMÜŞ: YIPRANMA PAYI TORBADA YER ALACAK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık çalışanlarının 5 yıllık hizmetlerine karşılık 1 yıllık yıpranma payı verilmesinin, hazırladıkları torba kanun taslağında yer aldığını söyledi. Yıpranma payının daha önce konuşulduğu gibi değil, ilk başta söylendiği gibi 5 yıllık hizmete 1 yıllık yıpranma payı şeklinde gerçekleşeceğini belirten Gümüş, torba yasa taslağında, teşkilat şeması, yapılanma ve hastane yapılanmalarının torba yasa tasarısında yer aldığını belirtti. Gümüş ayrıca, döner sermaye konusundaki çalışmanın da yıl sonuna kadar hazır olacağını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarıyla yürütüldüğünü söyleyen Müsteşar Eyüp Gümüş, “İstihdam sorununun çözülmesi gerektiğini biliyoruz. Yoğun sağlık hizmetlerinin sunulması ve bu yoğun çalışma ortamında, bir sorun çıkmadıysa, bunda sağlık çalışanlarının büyük özverisi olduğundandır. 2018’de 52 bin personel almak için girişimlerimize başlayacağız. Bunun yanı sıra istihdama dahil olmayan 100 bin sağlık personeli (işsiz) var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Meslekleri yeniden tanımladıklarını, sayı ve oranları yeniden çalıştıklarını söyleyen Gümüş, lise mezunu, ön lisans mezunu ebe ve hemşire almamaya çalışacaklarını, bu durumdaki mevcut personel için de uzaktan eğitim ve erişimle lisans almalarını sağlayacaklarını kaydetti. Sağlıkta personel kalitesi ve insan gücü kaynağının nitelikli hale gelmesi gerektiğini söyleyen Gümüş, lisans tamamlamanın bu yönde büyük bir önemi olduğunu kaydetti.

Şiddet konusunda, son iki yıla bakınca kısmi azalma söz konusu olduğunu söyleyen Gümüş, Bakanlık olarak şiddet uygulayanlara yönelik her türlü tedbiri almak istediklerini dile getirdi.

Kreş konusunda genelge yayınladıklarını, ancak bazı kanuni boşluklarla karşılaştıklarını söyleyen Gümüş, bu düzenlemenin yasal değişiklikle gerçekleşeceğini ifade etti.

KAVUNCU: SAĞLIK-SEN UFUK AÇIYOR

Sempozyumun açılışında konuşan TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu ise konuşmasında, Sağlık-Sen’in başarılı çalışmalara yaptığı katkının takdire şayan olduğunu söyledi. Bugünkü programın açılışında konuşan Genel Başkan Memiş’in taleplerine, Müsteşar Gümüş’ün masanın öteki tarafından cevap verdiğini söyleyen Kavuncu, kendilerinin, sağlık çalışanlarından yana olduklarını ifade etti. Sağlık çalışanlarının lehine, onların taleplerini karşılayan bütün düzenlemelere kapılarının açık olduğunu söyleyen Kavuncu, bu konuda bakanlığın çalışmalarının da farkında olduklarını ifade etti. Sağlık hizmetlerindeki başarıda, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının katkısının da önemine dikkat çeken Kavuncu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İLHAN: SASAM, POLİTİKALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYOR

SASAM Sağlık Politikaları Direktörü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da konuşmasında, SASAM’ın sağlık politikası uygulamalarının akademik alt yapısını oluşturmayı amaçlayan kaynağı çalışanların alın teri olan alanında tek kurum olduğunu söyledi. Karar süreçlerinde etkin ve öncü düşünce kuruluş olmayı temel amaç olarak gördüklerini söyleyen İlhan, bilimsel toplantılar, araştırmalar, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, süreli ve süresiz yayınların da çalışma süreçlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Hemşirelik ve ebelik, en çok talep edilen eğitim alanlarından biridir. 155 bin hemşire, 50 bin ebe görev yapmaktadır.

Program konuşmaların ardından gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

Moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Naile Bilgili'nin yaptığı sempozyumun "Günümüzde Ebelik ve Hemşirelik" konulu 1. oturumu Doç. Dr. Naile Bilgili'nin yanı sıra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanı Sevil Serin ve Hemşire Yüsra D. Büyükcebeci'nin sunumlarıyla tamamlandı.

"Hemşirelikte ve Ebelikte Örgütlenme" konulu 2. oturumun moderatörlüğünü ise Genel Başkan Yardımcımız ve SASAM Genel Koordinatörü Mustafa Örnek yaptı. 2. oturum Mustafa Örnek ile birlikte Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü'nden Nesibe Üzel ve Ebe ve Hemşireler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlkay Mavili Yılmaz'ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Satı Dil'in yaptığı "Hemşirelik ve Ebelikte İnovasyon" konulu 3. oturum ise Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve SASAM Sağlık Politikaları Direktör Yardımcısı Elif İşlek, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Yeliz Doğan Merih ve Hemşire Zehra Soylu'nun sunumlarıyla tamamlandı.

 
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo