Ombudsmanlıktan 4/C’lilerin Ek Ödemeleri İçin Tavsiye Kararı
10 Nisan 2017, Pazartesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C’lilerin yaşadığı ek ödeme mağduriyetini bitirecek tavsiye kararı aldı. Memur-Sen adına yapılan başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu;

Yargı kararları sonucunda 375 Sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlanan 4/C kapsamındaki personelin, Maliye Bakanlığının toplu sözleşmedeki hükümden kaynaklanan görüşü doğrultusunda ek ödemelerin yapılmaması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi ve bu ek ödemenin ödenmesine devam edilmesiyle,

Lehlerine yargı kararları bulunan 4/C kapsamındaki personelin hem yargı kararı kaynaklı ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamındaki ek ödemeden yararlanacağını öngören genel bir yazının yazılmasının talep edildiğini belirterek, kararını şu şekilde açıkladı:

Lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlanan 4/C kapsamındaki personelin, Maliye Bakanlığının toplu sözleşmedeki hükümden kaynaklanan görüşü doğrultusunda ek ödemelerin yapılmaması sebebiyle oluşan mağduriyetinin ilgili idarelerce giderilmesi ve ek ödemelerin ödenmesine devam edilmesi, bu kişilerin hem yargı kararı kaynaklı ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamındaki ek ödemeden yararlanacağını öngören genel bir uygulama yazısının Maliye Bakanlığı tarafından yazılması hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyede bulunmasına, Maliye Bakanlığınca bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara yönelik cevabın Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirilmesine;

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

PAYLAŞ :