Görevde Yükselme İle Atanan Şube Müdürlerine Mazeret Tayin Hakkı
25 Ocak 2017, Çarşamba

Sağlık-Sen olarak daha önce Sağlık Bakanlığı’nda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ataması yapılan şube müdürlerinin tayin hakkı engelini yargıya taşımış ve kazanmıştık. Konuyla ilgili açtığımız başka bir dava da, olumlu sonuçlandı ve haklılığımız bir kez daha yargı tarafından tescil edilmiş oldu.
 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Sınavı’nda başarılı olarak Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak atanan Mahmut Alkan, eşinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda Bilgisayar İşletmeni olarak görev yaptığı Ankara’ya atanma talebinde bulundu. Ancak, Alkan’ın bu talebi, idarece reddedildi. 

Bunun üzerine, sendika olarak Mahmut Alkan’ın eşinin görev yaptığı kurumun taşra teşkilatı bulunmaması sebebiyle eşinin Düzce’ye gelemeyeceğini ifade ederek, söz konusu sınavın başvurusundan sonra yapılan değişiklik ve sonradan eklenen madde sebebiyle bu tayinin engellenmesinin aile bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurduk. 
 

Talebimizi görüşen Zonguldak İdare Mahkemesi, Mahmut Alkan’ın eşinin çalıştığı kurumun ülke genelinde teşkilatlanmayan, özerk bütçe yapısına sahip merkezi idare kurumlarından olduğunun anlaşıldığını, idarenin başvuruyu 09.03.2015 tarihinde yayınladığı sınav ilan metnine göre değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, üyemizin tayin talebine ilişkin tesis etmiş olduğu ret işlemini iptal eden İdare Mahkemesi, bu konudaki haklılığımızı da tescillemiş oldu. Bu dava söz konusu sınavla ataması yapılan şube müdürlerine mazeret tayini için emsal teşkil edecek.
 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo