Uzman Doktorun 4924’e Geçişinde Boş Kadro Şartı Yok
18 Ocak 2017, Çarşamba

Sendikamızın açtığı davada Siirt İdare Mahkemesi, hekimlerin 4924’e göre sözleşmeli olmak istediklerinde boş kadro şartının aranmayacağına karar verdi. Siirt İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarı’nda Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan üyemiz Sema Bilge, 4924 sayılı kanuna tabi olarak sözleşmeli personel statüsüne geçmek için başvurdu. İdare bu başvuruyu, boş kadro olmadığı gerekçeyle reddetti. Bunun üzerine sendikamız konuyu yargıya taşıdı. 


Söz konusu davada; uzman hekimin 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne geçmenin kendisine tanınmış seçmeli bir hak olduğunu ve bu hakkın kullanımının herhangi bir şarta ve süreye bağlı olmadığını belirterek, sözleşmeli personel pozisyonuna geçişe onay verilmesini talep ettik. 


Konuyu görüşen Siirt İdare Mahkemesi, Devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmede; "Devlet memuru veya 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmak konusunda seçme hakkı tanındığına dikkat çekti. İdare Mahkemesi, bu tercihlerin kullanımında bir şart öngörülmediğini belirterek, “Davacının Devlet hizmet yükümlülüğünü sözleşmeli kadroda tamamlamak amacıyla yapmış olduğu sözleşmeli kadroya geçme talebinin boş ve vizeli sözleşmeli pozisyon bulunmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.” şeklinde karar verdi. 


Mahkeme ayrıca, başvurunun reddinden işlemin uygulanmasına kadar geçen sürede, üyemizin mali ve özlük haklarının da ödenmesine hükmetti.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo