Tıbbi Sekreterlik Bölümüne, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik İntibak Hakkı
16 Ocak 2017, Pazartesi

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, tıbbi sekreter olarak görev yaparken, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünü bitiren kişinin, bitirdiği bölüme intibakının yapılması gerektiğine karar verdi. 


Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nde tıbbı sekreter olarak görev yapan üyemiz Adem Boztepe, çalışırken Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü’nü bitirdi. Boztepe, okulun bitmesiyle, mezun olduğu bölüme intibakının yapılması ve bu intibaktan kaynaklı mali ve özlük haklarının verilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Sağlık Bakanlığı’nın bu talebi kabul etmemesi üzerine, sendikamız bakanlığın intibakın yapılmaması yönündeki kararını yargıya taşıdı. Davaya bakan Sakarya 2. İdare Mahkemesi, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü’nün, YÖK tarafından Tıbbi Sekreterlik Bölümü’nün üst öğrenimi olarak kabul edildiğini ve intibakının yapılması gerektiğine karar verdi. 


Sakarya 2. İdare Mahkemesi kararın gerekçesinde, “Tıbbi Sekreter olarak görev yapan davacının mezun olduğu, iki yıl süreli Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının tıbbi sekreterlik ortaöğretim programının üst öğrenimi olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararı karşısında, bahsi geçen bölümden 25.05.2015 tarihinde mezun olan davacının, intibakının yapılması, mali haklarının yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”  ifadelerine yer verdi. 


Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin bu kararı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü’nün Tıbbi Sekreterlik bölümünün üst öğrenimi olduğu ve intibakının yapılmasına yönelik davalarda emsal karar olarak değerlendirilebilecek.  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo