Yargı; 5 Yıl Nakil Yasağını Aile Bütünlüğüne Aykırı Buldu
12 Ocak 2017, Perşembe

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, üniversite hastanelerinde sözleşmeli iken kadroya geçenlere uygulanan 5 yıllık nakil yasağını, aile bütünlüğü ilkesine aykırı buldu. Hacettepe Üniversitesi’nde hemşire olarak çalışan Gülhan Öztürk Merzifonluoğlu’nun tayin talebinin olumsuz sonuçlanması üzerine, sendikamız konuyu yargıya taşıdı. Konuyu görüşen İdare Mahkemesi’nin, tayin talebinin reddine dair işlemle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine yaptığımız itirazı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 5 yıllık nakil yasağını, aile bütünlüğüne aykırı buldu. 

Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde; Gerek Anayasa gerekse tarafı olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan ‘aile birliğinin sağlanması’ görevinin öngörüldüğü şekilde yerine getirebilmesi açısından 657 sayılı yasanın geçici 41. Maddesinin bu çerçevede yorumlanması ve davacının eşinin görev yaptığı yere atanması gerektiğinden, aksi yorumla tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmediğini bildirdi. Bölge İdare Mahkemesi ayrıca, idare mahkemesinin yürütmenin durdurulması talebinin reddi yönündeki kararının telafisi güç zarara yol açacağına da vurgu yaptı. 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin bu kararı, 5 yıl nakil yasağına tabi olan herkesi kapsamamakla birlikte açılacak davalarda emsal karar niteliğinde.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo