Döner Sermaye Sistemi Değişmeli
03 Aralık 2016, Cumartesi

Genel Başkanımız Metin Memiş, mevcut döner sermaye sisteminin bu hali ile yamalı bohçaya döndüğünü, artık yepyeni ve tüm çalışanları daha adil bir şekilde kapsayan bir döner sermaye sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sendikamız tarafından düzenlenen döner sermaye çalıştayı, Ankara’da yapılıyor. Çalıştayın açılışında konuşan Memiş, sağlık çalışanlarının önemli sorunlarından birisi olan döner sermaye sistemini detaylı bir şekilde ele almak, yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini sunmak için bu çalıştayın düzenlendiğini belirtti.

Memiş, ek ödemeyle mağdur edilen tek sektörün sağlık olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalışılıyor. Mevcut sistemde, maaş, maaşa ek olarak sabit ek ödeme ve çalıştığı kurumun performans ve gelir gider dengesine göre döner sermaye ödeniyor. Ancak gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkum edilmiş durumdadır. Aldıkları ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığından başka bir mağduriyet yaşanmaktadır. Gelir-gider dengesinde gün geçtikçe makas açılmaktadır. Hastanelerin tıbbi cihaz ve malzeme giderleri her yıl artmasına rağmen özellikle SGK’dan elde edilen gelirler aynı kalmaktadır. Neden? Çünkü neredeyse on yıldır SGK’nın SUT fiyatları aynı. Bu kabul edilemez, eşyanın tabiatına aykırı. Bir an önce SUT fiyatları artırılmalı ve hastanelerin gelirleri artırılmalı böylece dağıtılacak döner sermayelerde de bir rahatlama sağlanmalıdır. Ayrıca, özellikle hastanelerde girişimsel ve girişimsel olmayan şeklinde ayrı ve daha garantili alternatif havuz sistemleri geliştirilmelidir.” şeklinde konuştu.

Yapılması gerekenlerden birinin de, performans sisteminin değişmesi olduğunu belirten Memiş, “Sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için, dağıtılabilir döner sermaye oranının artırılması, döner sermaye üzerinden yapılan ödemelerin azaltılması ve bazı giderlerin genel bütçeden karşılanması gibi seçenekler hayata geçirilmelidir. Bunun yanı sıra, ele alacağımız diğer konu başlıklarıyla da çözüm önerilerimizi hazırlayacağız. Çalıştay sonrası hazırlanacak raporu, sorunun çözümü için başta bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kişilere vereceğiz. Sorunun çözümünün takipçisi olacağız” dedi.

Çalıştayda ele alınan konular şu şekilde:

•             Döner Sermaye Sisteminin Kurgusunun Tartışılması

•             Dağıtılabilir Döner Sermaye Tutarı

            - Dağıtılabilir döner sermaye SUT fiyatları ilişkisi

            - Hazine payının etkisinin değerlendirilmesi

            - Merkez payının etkisinin değerlendirilmesi

            - SHÇEK payının etkisinin değerlendirilmesi

            - Üst yönetimin ve komisyonun dağıtılabilir döner sermayeye etkisi

            - İnceleme komisyonunun dağıtılabilir döner sermayeye etkisi

            - Dağıtılabilir döner sermaye tutarının tamamının dağıtılabilmesi

•             Mesai dışı ek ödeme tutarı ve dağıtımı

•             Döner sermaye bütçesi üzerindeki mali yükler

            - Döner sermaye bütçesi üzerindeki personel gideri yükü

            - Hizmet alımı giderleri

            - Yatırım giderleri

            - Eğitim ve araştırma giderleri

            - Stajyer öğrenci giderleri

            - Nöbet ücreti giderleri

            - Mesleki sigorta giderleri

            - Yönetim giderleri

            - İhbar, kıdem tazminatı ve mahkeme vb. giderler

•             375 sayılı ve 666 sayılı KHK ve döner sermaye ilişkisi

            - Sabit ek ödemenin vergilendirilmesi

            - Döner sermayeye sabit ek ödeme mahsuplaşması

            - Dağıtılabilir döner sermayenin sabit ek ödemelerden etkilenmesi

•             Dağıtılabilir döner sermayede havuz sistemi

•             İl Müdürlüklerinde dağıtılabilir döner sermaye

•             SUT Fiyatları ve Global Bütçe

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo