ASPB’de KİK Toplantısı Yapıldı
08 Kasım 2016, Salı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kurum İdari Kurul(KİK) Toplantısı, Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Av. Özlem Titrek’in katılımı ile yapıldı.

Bakanlık adına ASPB Müsteşar Yardımcısı Mustafa Karaman’ın katıldığı toplantıda, nöbet ücretleri ve sosyal hizmet tazminatı konusunda bakanlık ile yetkili sendika olarak Sağlık-Sen arasında ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Yapılacak çalışma sonrası, nöbet ücretleri ile ilgili genel düzenlemeler içeren bir genelge çıkarılmasının da kabul edildiği KİK Toplantısı’nda ayrıca görevlendirmelerde ek özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için 10 güne kadar istisna getirildi ve Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yapılan atamalarda sonra boş kalan yerlere ek yerleştirilme yapılmasına karar verildi. Bunun dışında, dile getirdiğimiz taleplerle ilgili, teknik düzeyde çalışmalar yapılması, konuların detaylı olarak ele alınması ve belirli zaman aralıklarında bu çalışmaların tekrarlanması benimsendi.

ASPB’de KİK Toplantısı’na taşıdığımız diğer taleplerimiz ise şu şekilde:
1.    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucu üst dereceli kadroya tercih yapılamaması nedeniyle bazı kadrolar boş kalmıştır.  Boş kalan kadrolarla ilgili derece kısıtlaması olmaksızın ek yerleştirme yapılmalıdır.
2.    Mali isler (maaş, ihaleler, ödemeler vb. ) yapan personelin "mali sorumluluk zammı/tazminatı” adı altında ek ödeme alması sağlanmalıdır. 
3.    Toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet eden ve 7/24 sorumluluğu olan kurum personeline yıpranma payından yararlandırılmasıyla ilgili çalışma başlatılmalıdır.
4.    Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan sağlık memurları meslek elemanı sayılmamaktadır. Lise mezunu hemşire, çocuk eğitici meslek elemanı sayılmakta ama lisans mezunu olan sağlık memuru meslek elemanı sayılmamaktadır. Meslek elemanı grubuna sağlık memurları da dahil edilmelidir.
5.    Rehabilitasyon merkezinde görev yapan ve 01.01.2012 tarihinden önce göreve başlayan meslek elemanı personel kadro karşılığı sözleşme yapabilmekteyken bu tarihten sonra göreve başlayan meslek elemanı personel kadro karşılığı sözleşme yapamamaktadır. Aynı işi yapan aynı kadroda görev yapan iki personel arasında ücret farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Hatta kadrosu rehabilitasyonda olan ancak başka kuruluşta görevlendirme çalışan personel bile bu imkandan faydalanırken rehabilitasyonda çalışıp 01.01.2012 tarihinden sonra göreve  başlayan personel bu imkandan faydalanamamaktadır. Adaletsizliğin giderilebilmesi için rehabilitasyonda fiilen görev yapan tüm personele kadro karşılığı sözleşme hakkı verilmelidir.  
6.    Sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist gibi meslek grupları; kadro unvanı, görevin sorumluluğu, güçlüğü ve çalışma şartları dikkate alınarak hazırlanacak cetvelde gösterilecek hizmet süresinin tamamlanması ve hizmet süreleri ile ilişkili olarak tez çalışması durumunun değerlendirilerek, kariyer meslek olan Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına geçirilmelidirler.
7.    Tatil beldelerindeki kamuya ait sosyal tesislerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarının indirimli yararlanması sağlanmalıdır. 
8.    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı tüm kurum ve kuruluşlarında personel yetersizliği mevcuttur. Bu nedenle personel ihtiyacı taşeron, ek ders karşılığı sözleşmeli gibi farklı yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bakanlığın ihtiyacı olan personel alımı için il, kurum ve kuruluş bazında personel standartları ve norm kadro sayısı belirlenmelidir. 
9.    5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun 33. Maddesinde belirtildiği gibi bu kanun kapsamındaki tedbirlerin her hangi birisinin uygulanması sürecinde görev alan sosyal çalışma görevlilerine yapılan ücret ödemesi herhangi bir ek görevlendirme şartı aranmadan yapılmalı ve bu kapsamda yapılan ödeme sosyal çalışma görevlisinin sözleşmeli olup olmamasına bakılmaksızın tüm sosyal çalışma görevlilerine ödenmelidir.
10.    Bakanlığın bağlı kurum ve kuruluşlarının birçoğunda yönetici ve çalışanların bir kısmı fiilen icap nöbeti tutmalarına rağmen karşılığını alamamaktadır. Kendilerine icap nöbet ücreti ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 
11.    Kadro Karşılığı sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlere merkez teşkilatı ve il müdürlüklerine görev yapan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir.
12.    Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan öğretmenlere haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo