‘Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gelecek’ Sempozyumumuz Tamamlandı
19 Ekim 2016, Çarşamba

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gelecek’ sempozyumumuz tamamlandı. Açılışına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı. 

İki gün süren sempozyumumuz, gerçekleştirilen dört panelle sona erdi. Genel Başkanımız Metin Memiş başarılı bir sempozyum gerçekleştiğini, katkı sunan tüm davetli ve katılımcılara teşekkür etti. Sempozyum sonrası hazırlanacak raporun ilgili kurumlara sunulacağını söyleyen Memiş, “Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek hedefine ulaşmak için gerekli olan halk sağlığı, halk sağlığı hizmetlerinin sunumu, kadro, istihdam ve hizmet sunumunda yaşanan sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Konusunda yetkin akademisyen ve bürokratlarımız bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Katılanlara, katkı sunanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesinde Halk  Sağlığı Politikaları isimli panelin moderatörlüğünü SASAM Sağlık Politikaları Direktörü,  Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağ. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ın ‘Türkiye’de Halk Sağlığı Hizmetlerinin Yönelimi’ konusunda sunum yaptığı birinci panelde, Prof. Dr. Rengin Erdal (Başkent Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)Halk Sağlığı Hizmetlerinde Erişim, Hakkaniyet ve Eşitlik konusunda, Prof. Dr. Recep Akdur (Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı) da Halk Sağlığı Hizmet Sunum Modelleri konusunda sunum gerçekleştirdi. 

Halk Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü Mehmet Atasever (Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi) yaptı. Bu panelde,  Ahmet Oğuz Sarıca (Kalkınma Bakanlığı, Daire Başkanı) Halk Sağlığı Hizmetleri İçin Yapılan Harcamaların Kamu Sağlık Harcamaları İçindeki Yeri ve Gelişimi konusunda, Yavuz Ateş de (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Strateji Geliştirme Daire Başkanı) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Ana Hizmet Alanları İçin Yaptığı Harcamaların Analizi konularında sunum yaptı.

Sempozyumumuzun ikinci günü gerçekleştirilen Halk Sağlığı Hizmetlerinin Yönetimi başlıklı üçüncü oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan (SASAM Sağlık Politikaları Direktörü,  Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağ. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi) yaptı. Dr. Mehmet Ali Torunoğlu’nun (THSK Kurum Başkan Yardımcısı) Sağlık Bakanlığı Organizasyon Yapısı İçinde Halk Sağlığı Hizmetleri konusunda sunum yaptığı bu panelde, Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç (THSK Kurum Başkan Yardımcısı) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Diğer Kamu Kurumları İlişkileri konusunda, Doç. Dr. İlhan Çetin (Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Sağlık Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı) de Halk Sağlığı Hizmetlerinde İyi Yönetişim Örnekleri konusunda sunum gerçekleştirdi. 

Halk Sağlığı Hizmetlerinde İnsan Gücü başlıklı dördüncü ve son panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın (Gazi Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, 
SASAM İş Gücü Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü) yaptı. Prof. Dr. Sefer Aycan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)   Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sağlık İnsan Gücü İstihdamı İçindeki Yeri ve Geliştirmesi konusunda sunum yaptığı son panelde, Mustafa Örnek (Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı) İstihdam Modelleri ve Sorunları konusunda, Dr. Serkan Akıncı (Aile Hekimi) da Halk Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan Sorunları konusunda katılımcılara sunum yaptı.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo