Kazanımlar İçin Son Hamleler
17 Haziran 2016, Cuma

3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinden üzerinde çalışılacak konuların karara bağlanması ve kazanıma dönüşmesi için belirlenen takvime göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan ve Devlet Personel Başkanlığı Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.

Toplantı sonunda yaptığı açıklamada  Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşme'nin kazanıma dönüşmesi için ortak çalışma takvimine bağlanan konularla ilgili olarak yürütülen çalışmalara Memur-Sen olarak katılım sağladık ve en üst düzeyde katkı verdik. Çünkü birlikte çalıştığımız 29 konu kadroyu, izin haklarını, kadro ve derece yükseltilmesini, yıpranma tazminatını, sivil memurların statü ve demokratik haklarını ilgilendiriyor. Kamu görevlilerinin büyük bölümün gözü ve kulağı bizlerde. Evetlerimiz ve hayırlarımız insana dair, ekmeğe dair bu yüzden önem arz ediyor. Biz en kısa sürede çalışma konularının her biri hakkında olumlu sürecin olumlu sonuçla tamamlanmasını istiyoruz. Çalışma yapılması yönündeki imzalarımız, olumlu bakılan konuyu en kapsamlı şekilde nasıl düzenleyebiliriz anlamına geliyor. Ben sayın bakanın da bu perspektifte konuya baktığını düşünüyorum. Bir aylık çalışma takvimi sonunda her konu başlığında gelinen nokta geneli itibariyle sevendirici. Bazı konularda Maliye Bakanlığı'nın ya da herhangi bir bakanlığın çekincesi, olumsuz bakışı ya da tereddüt içeren görüşlerinin olması bu konuların olumsuz sonuçlanması gibi bir çerçeveyle değerlendirilmemelidir" diye konuştu.

Yalçın, "Memur-Sen’in kazanım üretme noktasında  herkeste büyük beklenti oluşturduğunun bilincindeyiz. Çünkü toplu sözleşmelerde ürettiğimiz kazanımlar kamu görevlilerinin bizden beklentilerini artırıyor. Yeni kazanımlar için yürütmekte olduğumuz çalışmalar ve bu kapsamda bugünkü toplantı, yakın dönemde toplu sözleşmedeki çalışma konularının azımsanmayacak bölümünün kazanıma dönüşeceğini gördük. Bize ve sendikalarımıza haklarını koruma ve artırma yetkisini devreden kamu görevlilerini yeni kazanımlarla mutlu etmenin peşindeyiz ve bunu başaracağız" dedi.

Toplantıda yapılan değerlendirme ve bilgilendirme çerçevesinde 3. Dönem Toplu Sözleşmede üzerinde çalışma yapılması kararı verilen konulardan bazıları üzerinde kamu işvereninin tam anlamıyla olumlu bir yaklaşım sergilediği bu çerçevede; KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri gruplarının yeniden düzenlenmesi, DHMİ personeline ilave Havacılık Tazminatının ödenmesine ilişkin YPK kararının kısa süre içerisinde yayınlanabileceği belirtilirken belediyelerde ve üniversitelerde ek gösterge mağduriyeti yaşayan personelin ek göstergelerinin (yararlanacakların kapsamı genişletilerek) yükseltilmesi, karayolları genel müdürlüğü personelinin Seyyar Görev Tazminatı konusunda beklentilerinin karşılanmasının kayıt altına alınmasına  ilişkin olumlu sonuçlanan çalışmaların yürürlüğe girmesi için gerekli süreçlerin işletilmesi konusunda karara varıldı. Diğer taraftan fiili hizmet süresi zammı (yıpranma tazminatı) konusunda SGK bünyesinde tamamlanan çalışmanın en kısa sürede akademik incelemesinin de tamamlanarak beklentilerin karşılanması için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda, refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi noktasında konunun idari olmasından dolayı DPB ve Çalışma Bakanlığı’nca yapılacak düzenlemeyle kısa sürede çözüme kavuşacağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki Sivil memurların hukuki durumlarının ve demokratik haklarının kamu personelinin geneliyle uyumlu hale getirilmesi, işçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi konusunda çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması ilişkin veri toplama ve bu verilere dayalı hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ayrıca toplantıda,  Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında çalışmaların tamamlandığı, Rotasyona ilişkin çekincelerin, DPB'ye ulaşan yönetmelik çalışmalarının da dikkate alınacağı ve inceleneceği, denetleme memurları kadrolarında görev yapan personelden veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanmaları hususundaki çalışmalarda sona gelindiği, Yüksek Kurum Uzmanlığı kadrolarına atama işlemlerinin hayata geçilmesi için bütün çalışmaların tamamlandığı, 5553 sayılı yasada öngörülen Yüksek Planlama Kurulu Kararına ilişkin olarak çalışmaların devam ettiği, TÜİK’te çalışan Geçici Personelin emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri konusunda olumlu bakıldığı belirtildi.

4/C’li personel ve üniversiteli işçiler konularında mutlak olumlu ya da kesin olumsuz  değerlendirilmesini yapmayı gerektirecek bir sonuç henüz gerçekleşmemiş olup gerek 4/C’li personelin sözleşmeli statüye gerekse memur işi yapan işçilerin kitlerde sözleşmeli diğer kurumlarda kadrolu statüye geçmesine ilişkin olumlu yaklaşımın ağırlıkta olduğu değerlendirilmesi paylaşıldı. Bu çerçevede  Memur-Sen olarak 4/C’li personeli ve üniversiteli işçiler özelinde kadrosuz istihdam edilen bütün kamu görevlilerinin kadroya geçmesine ilişkin mücadelemiz kararlılıkla ve ısrarla devam edeceğini vurguluyoruz. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo