ASP Bakanlığı KİK Toplantısı Yapıldı
28 Nisan 2016, Perşembe

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) KİK Toplantısı yapıldı. Yetkili sendika olarak katıldığımız toplantıya Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve Himmet Bayar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına ise Müsteşar Yardımcısı Recep İnce ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanlarının ve öğretmenlerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere, tayin konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü, kamu görevlisi statüsünde çalışan ve asıl işi yapan personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, nöbet ücreti mağduriyetinin giderilmesi yanı sıra diğer taleplerimiz de görüşüldü.

KİK Toplantısına taşıdığımız taleplerin bazıları şu şekilde;

1. Ekim 2015 Kurum İdari Kurul taleplerimize ilişkin çalışma ve değerlendirme yapılacağı belirtilen maddelerin çalışmalarının ne aşamada olduğuna dair tarafımıza bilgi verilmelidir.

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 7. maddesinin ikinci fıkrasında birinci, ikinci üçüncü ve dördüncü bölgelerde ne kadar süre ile çalışılacağı düzenlenmiştir. Bu süreler nedeniyle hizmet süresi ve hizmet puanı ne kadar fazla olursa olsun dördüncü bölgeden birinci bölgeye tayin istenemiyor. Ancak ilk atama ile birinci bölgeye atanmış olanlar emekliliklerine kadar diğer bölgeler için belirtilen hizmet süresini doldurma yükümlülüğü olmadan çalışabilecektir. Yönetmelikte belirtilen süreler kadar bölgelerde çalışma yükümlülüğü ve tayinlerde yalnızca bir üst bölgeye tayin isteyebilme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

3. Özellikle son dönemde asgari ücrette yapılan iyileştirmelerden sonra hizmet alımı ile çalışan meslek elamanlarının ücretlerinde de artış sağlanmıştır. Ancak bu durumda Bakanlığın asli personeli olan kadrolu ve sözleşmeli personel hizmet alımı ile çalışanların altında ücret alır hale gelmiştir. Bakanlığın kamu görevlisi statüsündeki asli personelinin de mali haklarının iyileştirilmesi iş barışını koruyacak ve eşit işe eşit ücret ilkesini sağlayacaktır.

4.  Acil ve afet durumlar kapsamında her ay yaklaşık 350 Bakanlık personeli Mardin, Diyarbakır, Şırnak vb. yerlere geçici olarak görevlendirilmektedir. Ancak 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamenin 7. maddesinden dolayı görevlendirilenlere görevlendirildikleri bölgelere göre ek özel hizmet tazminatı ödenmemektedir. Görevlendirme sürelerinden dolayı kadrolarının bulunduğu yerden de ek özel hizmet tazminatı alamadıklarından dolayı da görevlendirilen personel mağdur olmaktadır. Bu duruma bir çözüm bulunmalıdır.

5. Yatılı kuruluşlarda görev yapan yönetici ve çalışanlara ek ücret verilmelidir.

6. Vasilik için sabit bir ücret ödenmeli, hakimin takdirine bırakılmamalıdır.

7. Geçici görevle idarecilik yürüten öğretmen unvanlı personelin yıllık izin, rapor vb. durumlarda sabit ek dersi kesilmemelidir.

8. Kurumlarda norm kadro çalışmaları yapılmalı ve personelin %70 i tamamlanmadan kuruluş açılmamalıdır.

9. 657 sayılı Kanunun yıllık izin hakkını düzenleyen 102. maddesinde zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği belirtilmekte, ancak bu hükmün uygulanmasında yöneticiler takdir yetkilerini aleyhe kullanmaktadır. Yıllık izinlerde yol iznine ilişkin hükmün uygulanması sağlanmalıdır.

10. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında emniyet jandarma veya adliyeye ifadeye eşlik etmek üzere çağrılan personele icap nöbet ücreti ödenmelidir.

11. İl Müdürlüklerindeki yönetici sayısı kuruluş sayısına orantılı olarak artırılmalı ve şube müdürlüğü kadrolarının her il için her bir genel müdürlük hizmetlerini takip edecek ve idari mali destek hizmetlerini yürütecek şekilde ihdas edilmelidir.

12. Öğretmen kadrosunda olup kuruluş müdürlüğüne vekâlet eden öğretmenlere fazladan ek ders ücreti verilmelidir.

13. Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı’nda olup da geçici görevle Bakanlığınıza görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmelidir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo