Acil ve Koruyucu-Önleyici Sağlık Hizmetleri Çalıştayımız Yapıldı
13 Nisan 2016, Çarşamba

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri ile Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri Çalıştayı Ankara’da yapılıyor. Çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, akademik ve çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızdan dolayı Odak Grup Programları başlığı altında sağlık hizmetlerinin her kademesine yönelik bu çalıştayları düzenlediğimizi söyledi.  Daha önce sağlık sisteminin yeniden yapılanması, hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunulması ve sorunlarını ele alan çalıştaylar düzenlediğimizi hatırlatan Memiş, bugün de Acil Sağlık Hizmetleri ile Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri Çalıştayları’nın gerçekleştirileceğini kaydetti.Acil Sağlık Hizmetleri’nin, sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Memiş, “Türkiye’de yol kat etmiş acil sağlık hizmetlerinde, bu hizmetin sunulmasında görev alanların rolü önemlidir. Bir noktada hükümetin politikalarını uyguluyorlar. Ancak, verilen özlük hakları da iş motivasyonu ve çalışma barışını belirliyor. Elde edilen başarıda, hak ettiği mali ve özlük haklarını tam olarak elde edemeyen sağlık çalışanlarının payı büyüktür. Bu çalıştaylarla bütün konuları detaylı şekilde ele alacağız ve sorunların çözümüne katkı sunacağız” şeklinde konuştu.


Acil ve Koruyucu-Önleyici Sağlık Hizmetleri Çalıştayımız, iki farklı salonda, çok sayıda uzmanın katılımı ile yapılıyor. 

 


ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI KONU BAŞLIKLARI VE ALT BAŞLIKLARI:


Teşkilat Yapılanması ve Hizmet Sunumu
•    Merkez Teşkilat, Hangi Kuruma Bağlanmalı? Sağlık Bakanlığı/Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği/ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Olası Avantajlar ve Dezavantajlar
•    İl Teşkilatı nasıl oluşturulmalı?
•    Koordinasyon ve İletişim, Kurum İçi ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler (Emniyet İtfaiye Jandarma)
•    Hizmet Sunumunda Aksayan Yönler ve Çözüm Önerileri
•    Vatandaşların Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi
•    Hizmet Sunumunu Geliştirme Önerileri


Acil Sağlık Hizmetlerinde Personel Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
•    Mali Haklar
•    Çalışma Ortamı İle İlgili Sorunlar, Riskler ve Çözüm Önerileri
•    Personel İhtiyacı
•    Eğitim İhtiyacı
•    Motivasyon
•    Mesai Saatleri

Altyapı:
•    Teknolojik Altyapı: Bilgi Sistemleri ve Entegrasyonu
•    Fiziksel Altyapı: Binalar
•    Hizmet Sunum Araçları: Ambulanslar

 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞLIK VE ALT BAŞLIKLARI

Türkiye’de Halk Sağlığı Yönetim Modeli:
•    Kurum Konumlanması-Merkez: Bağlı Kuruluş / Başkanlık / Genel Müdürlük
•    Kurum Konumlanması İl: Sağlık Müdürlüğü / Halk Sağlığı Müdürlüğü / Halk Sağlığı Genel Sekreterliği İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü / Toplum Sağlığı Merkezi
Sağlık Ocağı-Sağlık Evi-AÇSAP-KETEM-Verem Savaş Dispanseri Devam Etmeli mi ?
Evde Bakım Hizmetleri
Halk Sağlığı Merkezi HASAM
•    İzleme ve Değerlendirme Modeli: Karne Sistemi, Verimlilik Değerlendirme Kriterleri


Türkiye’de Halk Sağlığı Hizmetleri Finansmanı ve İnsan Kaynakları
•    Genel Bütçe / Döner Sermaye / Ek Ödeme
•    İstihdam Modelleri: Sözleşmeli / Kadrolu
•    Özlük Hakları: Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı, TSM Personeli


Türkiye’de Halk Sağlığı Hizmetleri Sunumu
•    Aile Hekimliği / Toplum Sağlığı Merkezi Hizmet Sunumu
•    Koruyucu ve Önleyici Hizmetler: Sağlık Okuryazarlığı, Akılcı İlaç Kullanımı, Aktif Yaşlanma, Yeterli ve dengeli beslenme
•    Bulaşıcı Hastalıklar: Bulaşıcı hastalıkların kontrolü, izlenmesi ve kayıt altına alınması, Aşılama
•    Bulaşıcı olmayan Hastalıklarla Mücadele: Tütün, Obesite, Kanser, Ruh Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Kronik hastalıklar, Kadın ve Çocuk sağlığı
•    İş Sağlığı Hizmetleri
•    Çevre Sağlığı Hizmetleri
•    Teknolojik ve Fiziksel Altyapı
•    Bilgi Sistemleri ve Entegrasyonu

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo