DÖNER SERMAYEYİ DÜŞÜREN GENELGENİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Döner sermayeyi düşüren genelgenin yürütmesi durduruldu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından 21 Ağustos 2015 tarihinde 'Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme' konusuyla yazılan ve sağlık çalışanlarının döner sermayesini düşüren yazısında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili süreç Sağlık Sen in soz konusu yazıyı yargıya taşımasıyla başladı Sağlık -Senin talebini görüşen Danıştay U. Da! resi kurum başkanlığının döner sermaye miktarını belirlemeye yönelik lııı yetkisi olmadığını, dağıtılabilir döner sermayeyi belir leme yetkisinin Döner Sermaye Komisyonlarında okluğunu, bu sebeple de söz konusu yazıda hukuka uygunluk bulunmadığını ve yürütmesinin durdurulmasına karar verdi Saglık-Sen Genel Başkanı Metin Menus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada. "Bu yazı İle sofilik t^usanlanmn ek ödemeleri yüzde 15 Cft m 1.1 (lusmustü. Toplu sözleşme ilckatTayılanaılırmamiMi rağmen sağlık çalışan lanınız çalısaıak hak etlikleıidoner sermayeyi alamıyordu Bu yazının yürürlükten kaldırılmasıyla bu yazıdan etkilenen hastanelerin ek odemeleıı anacak Bunun yanı sıra dava kararının da bir an önce uygulanmasını sağlayacağız' dedi. T KKK nin soz konusu yazısında, sabit ek ödemelerin toplamının dağıtılabilir döner sermaye tutarından yüksek olduğu hastanelerde veya sah» ek ödeme ve dağıtılan döner sermaye toplamının dağıtılabilir döner sermaye tatarından yüksek olduğu hastanelerde dagıldacak döner seınıaye hesabında dagıtüabllir döner sermayeyi geçmemeleri gerektiği vurgulanmıştı Soz konusu yazının uygulanması nedeniyle halen Türkiye gene İmde birçok hastanede sağlık çalısanbn sabit üzen döner sermaye alamıycı ■ İHA

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo