SAĞLIK SEN E YENİ ŞUBE

Sağlık Sene yeni şube SAĞLIKKEN Önel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Sen Üniversite Şubesinin açılışında» MemurSen'İn Türkiye'de sendikacılığın nasıl ya pilacagı noktasında Öncü oldujunu söyledi* Bürolar acarken amaçları* nın> birilerine makam oluşturmak olmadığını dile getiren Mcmiş, "Temel derdimin çalışanlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek, bu tespitleri gerekli yerlere bildirmek, buralardan çıkan sonuçları da genci merkeze ulaştırarak, çalışanlarımızın sorunlarını çözmek ve milletimizin yanında varlığımızı göstermektir* diye konuştu. Mcmiş. üniversite hastanelerinde çahşanlann> iş yükle rinin fazla, özlük haklarının da kısıtlı olduklarım belimi. Üniversite şubeleriyle, sağlık çalışanlarının sorunlarını Genel Merkeze ulaştırabileceklerini dile getiren Memiş, el birliğiyle üniversite ve tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını aktardı. Yapılan duaların ardından, Sağlık Sen Üniversite Şubesinin açı lışı gerçekleştirildi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo