TEK TARAFLI OLMAYAN BİR YAPISAL DÖNÜŞÜM

75 milyon insanımızın sağlık hakkını emanet ettiği sağlık çalışanları olarak, son derece kutsal ve onurlu bir görev ifa ediyoruz. bir can kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eş tutan müstesna bir değer uğruna mücadele ediyoruz. 

böylesine önemli bir hizmet alanında ter döken insanlar olarak daha iyi sağlık hizmeti sunmak, daha sorunsuz çalışma ortamlarına kavuşmak, daha adil çalışma koşulları ve hakları adına bilgi alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek sendikal hedefimizdir. 

 

hepimizin bildiği gibi, ‘sağlıkta dönüşüm’, türkiye’nin son 11 yılındaki değişim sürecinin en dikkat çekici projesi olarak, ülke gündemindeki yerini korumaktadır. son yıllarda gerçekleştirilen reformlar, vataşların sağlık hizmetine erişimi ve hizmet kalitesi noktasında önemli değişimler sağlamıştır. 

 

bu değişim süreci, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını da önemli ölçüde etkilemiş, geçmişin birikimi olan çoğu kurumsal soruna rağmen sağlık çalışanları, değişim sürecinin üzerlerine yüklediği sorumlulukları yerine getirme noktasında büyük fedakarlıklar göstermişlerdir.

 

yaklaşık 400 bin kişilik sağlık ordusu, ülkemizin dört bir yanında önüne çıkan coğrafi engellere veya kurumsal koşulların yetersizliğine aldırmadan, ağır çalışma koşullarına rağmen, var gücüyle “kurtarın!” diyen her çığlığa yetişme gayreti içinde mücadele etmektedir.

 

hizmet ettikleri alanın kutsiyetinden kaynaklanan doğal motivasyonları ile yılmadan görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları, bu özellikleriyle her zaman saygıyı ve övgüyü hak etmektedir.

 

sağlık-sen olarak, sağlık hizmetlerinin insan merkezli, kolay erişilebilen, nitelik açısından çağdaş bir düzeye ulaşması hedefini önemsiyoruz. bu hedef uğrunda emek harcayan sağlık çalışanlarını temsil eden bir sendika olarak, atılan her olumlu adımın paydaşı olma sorumluluğu içinde hareket ediyoruz. yanlış olduğuna inığımız konularda ise gerekçelerini sıralayarak, aynı sorumlu anlayışla sendikal tavrımızı ortaya koyuyoruz. 

 

sağlık hizmeti anlayışında yaşanan reform sürecinin daha ileriye taşınması için; eşit, adil ve çağdaş çalışma koşullarının da tam anlamıyla sağlığı bir yapısal dönüşümün gerekliliğine inanıyoruz.

 

farklı istihdam politikalarının çalışanlar üzerindeki etkileri, performans sisteminin daha adil bir yapıya kavuşması, aile hekimliği uygulaması süreci içinde karşılaşılan sorunlar, kamu hastane birlikleri yapılanması gibi birçok önemli konuda, işletilen bu diyalog sürecine bağlı olarak gelişmeler kaydedilmiştir.

 

ancak, değişim tek taraflı olmuyor. kamudaki idari anlayışın da değişmesi gerekiyor. sendikaları dikkate almayan, yetkiyi paylaşmaktan kaçınan idari anlayışların da geçmişin alışkanlıklarından kurtulması gerekmektedir. 

bu noktada, bakanlığımızın sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı duyarlılığı ve sendikal ilişkilere verdiği önemin, sorunların çözümü noktasındaki paydaşlık ilişkisinin sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtmek istiyorum.

hem çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, hem de hizmet kalitesindeki stardın yükselmesi noktasında, sorunları ve sorumlulukları paylaşma gibi çağımızın yönetişim ilkelerinden olan bir anlayışın, sağlık alanında da yerleşik hale gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

 

sağlık politikasına yön verenler ile sosyal devletin, şefkat ve güven iklimini ülkemizin en ücra köşesine taşımaya çalışan 400 bin sağlık çalışanının temsilcileri olarak bizler, bugünün sorunlarının çözümü adına ortak aklı aramaya ve oluşturmaya devam ediyoruz. 

 

türkiye’nin dört bir yanında sağlık hizmetlerini yürüten sağlık yöneticilerimizden, çalışanlarımıza kadar sosyal diyalog sürecinin daha iyi işletilmesi, çağın gerekli kıldığı katılımcı yönetim anlayışının tesisi konusuna daha çok önem vermeleri gerekmektedir.

 

hem toplumumuz hem de çalışanlarımız açısından son derece önemli olan bu durumun pozitife çevrilmesi noktasında, bakanlığın, bir an önce çalışanlarının iş memnuniyetlerini artırıcı uygulamaları hayata geçirmesi elzemdir.

 

netice itibari ile, bugüne kadar elde edilen kazanımlarımıza ek olarak, daha adil, eşit ve çağdaş haklar getirecek yeni açılımların mücadelesi içinde olmaya devam edeceğimizi belirtiyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo