ŞİDDETE SIFIR TOLERANSIN İÇİ DOLDURULMALIDIR

Sağlık-sen olarak; insanı ruhen ve bedenen sağlam tutacak, toplumu huzur ve refah ikliminde barındıracak politikaların hayat bulması noktasında mücadele ediyor, temsil ettiğimiz insanları ve halkımızı da bu mücadeleye motive etmeyi, aksini isteyen ve bekleyen çevrelere meydanı boş bırakmamayı sendikal vizyonumuzun gereği sayıyoruz.

bu çerçevede, sosyal hayatın her alanında toplumsal bir salgın haline dönüşmüş şiddetin, sağlıktaki izlerini silme kararlılığıyla önemli bir etkinliğe imza attık. “emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans” sloganı etrafında sağlık bakanlığı ve hayasad’ı buluşturarak, çağcıl ve çözüm odaklı sendikal vizyonumuza yakışan bir sempozyum gerçekleştirdik.

“emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans” kampanyası kapsamında tüm kesimleri bir araya getiren sempozyumumuz, medyanın ve kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. ilk kez, bilim adamları, sağlık çalışanları, medya temsilcileri, sendikalar, hasta ve yakınları dernekleri, tabip odaları, bürokratlar, siyasetçilerden oluşan geniş bir yelpazede sağlıkta şiddet konusu ele alındı. sempozyuma katılan sağlık bakanı recep akdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunuyla mücadeleyi uhdesine aldığını ve bizzat kendisinin ilgileneceğini, bu konuda bir müsteşarının başkanlığında çözüm üretecek bir yapı oluşturacaklarını söyledi. 

sağlık-sen, sağlıkta şiddetle mücadele hedefi kapsamında geride kalan üç yıl içinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. bu kapsamda; 2010 yılında düzenlediğimiz sağlıkta vizyon sempozyumunda çalışan güvenliği başlığı altında şiddet sorununu değerlendirdik. şiddetin boyutlarını, nedenlerini ve sağlık çalışanlarının şiddet algısını ölçen bilimsel araştırmalar gerçekleştirdik. sendikal yayınlarımız ve medya aracılığıyla kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalıştık.

son olarak, halkımızın sağlık kurumlarındaki şiddet algısını, sağlık çalışanları ile ilgili kanaatlerini ölçen “sağlıkta şiddet algısı türkiye araştırması”nı gerçekleştirdik.

sağlık-sen’in yaptığı tüm çalışmaların neticesi göstermiştir ki;  sağlık kurumlarındaki günlük hayat pratiği içinde yoğunlaşan negatif yargıların halkta veya sağlık çalışanlarında kalıcı izler bırakmaması adına yapılacak çok şeyler var.

sağlık çalışanları olarak; türkiye’de halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin zirveye çıktığı bir dönemi, telafisi zaman alacak imkansızlıklara rağmen sürdürmeye çalışıyoruz.

sağlık istihdamında bugünkü talebi karşılayacak planlamaların zamanında yapılmamasının, sağlık hizmetlerinin geleceği üzerinde oluşturduğu baskıyı hissedebiliyoruz.

gerçekten çok büyük özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yürüten sağlık çalışanlarımızın yıpratıcı süreçlerle fazlaca karşılaştığına şahit oluyoruz. 

onların, mesleki bağlılıklarını güçlendirecek ve motivasyonlarını yükseltecek açılımlar oluşturma konusunda sorumlu kesimlerin daha istekli olması ve daha zamanlı hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.

bugün itibariyle sağlık çalışanlarının yüzde 63’ü sözel veya fiziksel şiddetle karşı karşıya kalıyor. yüzde 43’ü her an hasta veya hasta yakınlarının fiziksel saldırısına maruz kalma kaygısı yaşıyor.

bu veriler sağlık hizmeti sürecinin bileşenleri arasında, boyutu ve etki alanı ne olursa olsun dikkate ve üzerinde çalışılmaya değer bir sorunun varlığına işaret etmektedir.

bu süreçte çözüm adına, başta sağlık bakanlığı olmak üzere, sağlık alanındaki emek örgütlerine, hasta ve yakınlarına ait sivil toplum örgütlerine ve medyaya önemli görevler düşmektedir.

hasta - çalışan iletişimini ve hizmet sunum sürecini olumsuz etkileyen şiddeti; tetikleyici tüm nedenleriyle yüzleşerek, çözümüne yönelik eylem planları geliştirerek minimize etmeyi başarabilmeliyiz.

sempozyum böyle bir yüzleşmeye başlangıç teşkil etmesi açısından önemli bir hizmeti ifa etmiştir. sağlık bakanlığının konuyu sahiplenmesi ve “şiddete sıfır tolerans” iradesini ortaya koymasını da çok önemli bir başlangıç olarak görüyor ve önemsiyoruz.

sağlık-sen olarak, hayata hizmet edilen sağlık kurumlarının, şiddet kavramıyla yan yana anılmasını istemiyoruz. bu yüzden, hastanelere asılan “emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans” afişlerinde verilen kararlılık mesajlarının içini dolduracak adımların atılması noktasında çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızla öneriler sunacak ve takipçisi olacağız. sağlık çalışanlarımızın mesleki bağlılıklarını ve motivasyonlarını olumsuz etkileyen tüm sorunlarla mücadele edeceğiz ve çözüme yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo