SAĞLIK-SEN DOĞRULARIN PAYDAŞIDIR

Türkiye’nin demokratikleşme serüveninde, ne yazık ki, yöneticiler ile yönetilenler arasındaki rol ve sorumluluk paylaşımı, sağlıklı bir düzeye taşınabilmiş değildir.

Katılımcı demokrasinin fiilen gereğini yerine getirmek isteyen, bilinçli bir toplum kitlesi oluşmaya başlamışsa da, yönetim kademelerinin, paydaşlık ilişkisini kurmak konusunda isteksiz ve tutucu tavrını sürdürdüğünü görebiliyoruz.

Bu nedenle, başta sağlık olmak üzere, kamu hizmet sektöründe son aylarda öne çıkan başlıklar, kamu hizmeti sisteminin bileşenleri arasında yaşanan uyumsuzluğa ve çatışmaya işaret ediyor.

Siyasi iktidar, geride kalan 8 yıllık yönetim döneminde, kamu hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırma adına dikkat çekici bir fark oluşturdu. Ancak yaşanan değişimin sürdürülebilir ve gelişen ihtiyaçlara göre yenilenebilir olması gerekirdi. Bugün ise, sağlık ve eğitim başta olmak üzere devletin asli sorumluluğu olan kamu hizmetlerinin üretim, yönetim ve denetim mekanizmalarının bileşenleri arasında işbirliği ve uyumu yakalamak çok zor hale gelmiştir.  Değişim adına güçlü ve kararlı bir irade ortaya koyan siyasi iktidarın, değişimin gerçek anlamda ekonomik ve sosyal maliyetini üstlenmemesinin oluşturduğu baskı, böyle bir tabloyu doğurmuştur.

Kamunun en büyük hizmet kollarından birisi olan ve 74 milyon insanın sağlığı için hizmet üretilen Sağlık Bakanlığı’nda da, halka karşı hadim devleti layıkıyla temsil etmesi beklenen emeğin, anlamsız bir şekilde değersizleştirildiğine ve hükmedici devlet kurgusunun baskısı altında tutulduğuna şahit oluyoruz.

Son 8 yılda yeterli istihdam sağlanamamasına rağmen sağlık çalışanları, sağlıkta dönüşüm süreçlerinin getirdiği iş yükünü sırtlandığı gibi, siyasal propagandalarla kışkırtılan sağlık hizmeti talebini de karşılıksız bırakmamak için üstün bir gayret ortaya koymuştur. Bu insanlar, sadece kendi mesleklerinde ehil değil, sağlık yönetiminin sahaya yansıyan sorunlarını da yaşayarak tecrübe edinmiş kimselerdir. Tepeden inmeci  yönetim  kültürünün, sahanın gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu bilmekte, çalışma ilişkileri ve hizmet üretim süreci üzerindeki yıpratıcılığını an be an hissetmektedir.

Halbuki sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerinin bu sığlıkta devam etmesini istememekte, çözümün parçası olmak için meseleyi sahiplenmekte, gerektiğinde mesleki ve kişisel kapasitelerini geliştirerek, yönetim süreçlerinde inisiyatif almayı sağlayacak şekilde donanımları-nı güçlendirmektedir. Buna  karşın sağlık çalışanları yıllardır, paydaşlığı içselleştirememiş, buyurgan devlet mantığı tarafından izole edilmektedir.

Şimdi ise, Teşkilat Yasası gibi köklü bir değişimin KHK ile ilan edildiği süreçte, taşradan merkez teşkilatına kadar 400 binlik sağlık örgütü içinde, aklında soru işareti bulunmayan birkaç kişiden ancak bahsedebiliyoruz.

Birilerinin çıkıp böyle bir kaygı atmosferinin üretilmesine neden ihtiyaç duyulduğunu anlatması gerekir. Sağlık çalışanlarının ve örgütlü oldukları sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerinde paydaşlığını aramayan yasal irade, yeni teşkilat yapısında da katılımcı yönetime inanmadığını hissettirmiştir. Ancak yasal irade, demokratik rejimlerde iradenin bütünü değildir. O iradeyi bütünleyecek olan ilgili sivil toplum örgütleridir. Demokratik sistemlerde, sivil toplum örgütleri, siyasi iradenin önceden belirlediği hedeflerin parçası değil, doğruların paydaşıdır.

Bu nedenle, anayasa değişikliği süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin etkin katılımını ciddi şekilde önemseyen siyasi iktidar;, sağlığın geleceğini belirlerken sağlık örgütleri ile, eğitimin geleceğini belirlerken öğretmen örgütleri ile görüşmekten imtina etmemelidir.

Sağlık-Sen’in, sağlık çalışanlarını temsil eden siyaset üstü bir çatı örgüt olarak, sağlık yönetiminin ve hizmetlerinin geleceğinde söz hakkı vardır. Biz sağlık çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını geliştirme sorumluluğu içinde paydaşlık hakkımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı’nda çalışanların yönetim sürecine katıldığı çağdaş bir yönetim anlayışının yerleşmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle yeni yılın başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo