SIZIN BIZE IHTIYACINIZ OLDUĞU KADAR, BIZIM DE SIZE IHTIYACIMIZ VAR

İşçiler, sendika kurma hakkına 1947 yılında sahip olmuşken; aynı hakka memurlar ancak 2001 yılında kavuşmuşlardır. bu nedenledir ki; işçiler, memurlar ile kıyaslandığında ekonomik, sosyal ve demokratik haklar itibariyle, çok daha ileri ve kapsamlı haklara sahiptir.

her türkiye cumhuriyeti vatandaşının, en temel haklarından olan siyaset yapma hakkını, işçiler en geniş manada kullanırken; memurlar bu haktan mahrum bırakılmış ve memurların sadece oy kullanmasına izin verilmiştir.

Sendikal mücadele sayesinde işçiye siyasette başrol oyuncusu olabilme imkânı sunulmuşken;  memura, dublör olmaktan öte rol verilmemiştir. bir işçiye ticaret yapma, kendi adına iş yeri açma ve işçi çalıştırma hakki tanınmışken; memur ancak gayri resmi olarak ticaret yapabilmektedir.

İşçi sendikaları, toplu iş sözleşmesi neticesinde hükümetlerin işçilere vermeyi planladıklarından daha fazlasını almanın mücadelesini vermişler ve bunda da önemli ölçüde başarılı olmuşlardır.

bugün işçiler ekonomik, sosyal ve demokratik haklar itibariyle, memurlardan daha ileri seviyede ise bunun sebebi; hükümetlerin işçileri memurlardan daha çok sevmeleri veya işçilerin siyasete, ekonomiye, demokrasiye daha çok katkılarının olacağından değil; işçilerin verdikleri sendikal mücadelelerinden dolayıdır.

Toplumsal konularda, temel hak ve özgürlüklerle ilgili konularda başarılı olabilmenin olmazsa olmaz kuralı: bir ve beraber olmaktır. “bir”ler, birlik içerisinde hareket ettiği takdirde; istenilen hedeflere teker teker ulaşılabilmektedir. 

Tirlik ve beraberlik içerisinde sürdürülen mücadele neticesinde elde edilen kazanımlar, sendikalı olmak ile sendikasız olmak arasındaki farkın da göstergesidir. bugün kamu işçilerinin her biri, bir maaş tutarında olmak üzere yılda dört kez ikramiye almaktadır ve bunun ikisi sendikal ikramiyedir. bir işçi, hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, çalışmış olduğu yıl ile orantılı olmak üzere kıdem tazminatı almaktadır ve bu kıdem tazminatının miktarı, memurun aldığı kıdem tazminatından yüzde yüz daha fazladır.

Bir işçinin emekli maaşı ile memurun emekli maaşı kıyaslandığında da, işçinin emekli maaşı, memurun emekli maaşından yüzde seksen oranında daha fazladır. 

Tüm işçileri kapsayacak şekilde; işçiler, aylık 300 tl sosyal yardım tazminatı, işe gidiş-gelişler için taşıt yardımı ve iaşe (yemek) yardımı, mesailerini gece tamamlamaları halinde, gece çalışma tazminatı, dini ve milli bayram günlerinde yapılan mesaide, her gün için 3 yevmiye almaktadır. fazla mesai çalışmalarında ise normal mesai ücretinin yüzde yüz daha fazlasını almakta, senelik iznini kullanmadıkları takdirde, o aya ait ücretlerini almaktadır.

“Sendika ne işe yarıyor?” diyen memurlara, işçiler için kazanılmış yukarıda saydığımız  haklar, sendikaların ne işe yaradığının en güzel göstergesidir. memurlar için durum analizi yapacak olursak: memur sendikaları, 2001 yılından beri tüm  memurları temsilen hükümetler ile toplu görüşme yapmaktadır. maalesef memurlar adına yetkili olan sendikalar, özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına doğru düzgün hiçbir kazanım elde edememişlerdir. bir anlamda, memurlar adına sekiz yıl boyunca hiçbir kazanım elde edilememiş ve alınan yetki heba edilmiştir. 

2009 yılında memur-sen’ in ve sağlık-sen’in yetkili sendika olması ile birlikte, hem masada hem de sahada memurlar adına etkin sendikacılık dönemi başlamıştır. 2009 yılındaki ilk çıkışımızla, “bu toplu görüşme yasası ile bir daha masaya oturmayacağız.” dedik ve 2010 yılındaki referandum ile (“yetmez ama evet” diyerek) toplu sözleşme hakkı elde ettik. toplu sözleşme düzeni ile artık toplu sözleşme kazanımları hiçbir yasal düzenlemeye gerek kalmadan, kazanılmış hak olarak uygulamaya konulmaktadır. 

Hizmet kolunda yetkiyi aldığımız 2009 yılından beri elde ettiğimiz kazanımlardan bazılarını sayacak olursak; 

öncelikli olarak sağlık çalışanlarının ek ödeme kapsamı içerisinde yer alınmasını ve ek ödememin, her ayın 15’ inde maaşla birlikte ödenmesini sağladık.

Yıllık izin, şua izni ve raporlu dönemlerde döner sermayeleri kesildiği için izne ayrılamayan sağlık çalışanları için izinli ve raporlu dönemlerde de ek ödemenin alınmasını sağladık.

Gelir vergisi diliminin ’ten %20’ye çıkması sonucunda ortaya çıkan, çalışanların %5’lik kaybını, ek ödemede aylık mahsuplaşma ile önlemiş olduk. 

Tüm sendikaların müzakere masasını terk ettiği dönemde, memur-sen olarak banka maaş promosyonlarının çalışanlara dağıtılması sağladık.

Taban aylığa zam yapılması suretiyle, emekli maaşlarımızın 146 tl daha fazla artmasını ve emekli ikramiyelerimizin de 5.250 tl daha yüksek olmasını sağladık.

2014 yılı itibari ile aylık 15 tl olan toplu sözleşme primi, 2015 yılında 20 tl olacak ve her toplu sözleşme döneminde, bu primin arttırılması için çaba sarf edeceğiz.

Gündemde tuttuğumuz ve yakın gelecekte sonuç almayı başaracağımız önemli taleplerimizden birkaçından bahsedecek olursak; 

- Öncelikle ve özellikle, daha adil ve hakkaniyetli bir döner sermaye yönetmeliği,

-Döner sermayelerinin, emekli keseneğine tabi tutulması,

-Gece-gündüz demeden, 24 saat esaslı hizmet veren sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi,

-Tüm çalışanlar için nöbet ücretlerinin, en az normal mesai ücreti ile aynı olması, 

- Tüm ön lisans mezunlarına, lisans tamamlama hakkı verilmesi,

- Hizmetli kadrosunda olanların, vhki ve memur kadrosuna atanması,

- 24 saat esaslı hizmet veren kreş uygulamasının, mutlak surette ve ivedilikle hayata geçirilmesi,

Yukarıda saydığım hakları ve daha fazlasını en kısa zamanda elde etmek için sizin bizlere ihtiyacınız olduğu kadar, bizim de sizlere ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo