TEŞKİLAT VE SAĞLIK-SEN

Bir hareketin, bir oluşumun ya da bir mücadelenin var olabilmesi için tüm etki alanı kaplayan bir teşkilatının ve temel yapılanmasının mutlaka olması, hareketin eksiksiz planlanması gerekir. Aksi takdirde ne bir davadan, ne bir mücadeleden bahsedilebilir. Ortaya çıkan aksiyon, popüler bir kalkışma, anlık bir reaksiyon boyutunda kalır, zaman içinde yok olur, silinir gider.

Temelde yer alan ve teşkilat yapısının üzerine inşa edilen hareketin ve mücadelenin, mutlak başarıya ulaşma­sında, teşkilat yapısının kimyası ve teşkilatın sahip olduğu iç dinamiklerin etkin rolü vardır. Yani ‘teşkilat var, başarı mutlak’ önermesi tek başına yeterli değildir. Teşkilatı oluş­turan bireylerde, bir amaca ve hedefe doğru ortak mücadele ve kader birliği edildiğinin farkındalığı olmalı, varılmak istenen hedefin kutsallığına inanılmalı ve her fert bu kutsal mücadelede üzerine düşen görevi ve fedakarlığı adanmışça­sına yerine getirmelidir.

Fertlerin bu mücadelesi ile birlikte, en küçük birimden en üst yapıya kadar, harekette liderlik rolünü üstlenenler ta­banda oluşan bu enerjiyi, teşkilatın hedefleri doğrultusunda doğru yöne kanalize etmeli ve enerjinin boşa harcanma­sına, heba olmasına müsaade etmemelidir. Hakkaniyet ve kadirşinaslığı davranış biçimi haline getiren yönetim an­layışıyla birlikte, adanmış bir şekilde, kader birliği içinde, ortak hedefe yapılacak kutlu yolculukta her bir nefer kendini değerli hissetmelidir. Yapı içerisinde aidiyet duygusu güç­lendirilmeli, bir an bile hiçbir ferde öteki duygusu yaşatıl­mamalıdır.

Teşkilatı başarıya götüren unsurları ve bir teşkilata başarısızlık getiren nedenleri yazmak istersek onlarca kitap olur. Bununla birlikte teşkilat ve teşkilatçılığı bir kadırga örneğinde anlatmak somut olması sebebiyle daha anlaşılır, kolay ve keyifli olacaktır.

Bir teşkilat geniş yelkenleri olan ve bunun yanında kü­rek yardımıyla da yol alabilen kadırganın özellikleriyle bire bir örtüşmektedir. Burada kadırga bir davayı, bir amacı kutlu mücadeleyi temsil etmektedir. İçindekiler de, kürek­çisinden dümencisine, kılavuzundan kaptanına kadar bu kadırganın sahibini, teşkilatın emekçilerini, gönül erlerini sembolize etmektedir. Kadırga içindekilerle birlikte hedefe doğru ilerler. Bazen evrensel ve bölgesel politikalar uygun olur. Rüzgar hedefe doğru eser. Bu durumda yelkenler şişiri­lir, fazla emek harcamadan kolayca yol alınır. Bazen kadır­gayı taşıyan deniz kabarır, dalgalar coşar, rüzgâr tam aksi yönden eser. İşte bu durumda rüzgâr teşkilatın hedefini, mücadelenin yönünü, yolcu ve mürettebatın konsantrasyon yapısını değiştirmemelidir. Meydana gelen ve gelebilecek olumsuz şartlar yılgınlığa sebep olmamalı, yüreklice ve birlik içinde göğüslenmelidir. Böyle anlarda kürek çekenler var gücüyle küreklere asılmalı, her bir kürekçi mücadele­nin bir parçası olmalıdır. Rüzgâr ve dalgaların negatif et­kisi hedefe varmaya engel olmamalıdır. Her fert, birbirine kenetlenmeli, gemiye sahip çıkmalıdır. Gemide bulunan her fert de gemiyi sahiplenmeyebilir. Sadece belli bir yerde gemiye binerek bir yere kadar yolculuk etme düşüncesinde bulunanlar mutlaka olacaktır. Kaptan ve yardımcıları da kürekçilerin ve yolcuların farkında olmalıdır.İster Kaptan olsun, ister kürekçi, ister kılavuz olsun ister yolcu herkes şunun farkında olmalıdır: Denize açıldıktan sonra kadırga içindeki herkesin sahiplenmesi gereken mülkiyeti gibidir. Sahip olunmazsa kadırga bir şey ifade etmez, kadırga ba­tarsa içindekiler de yaşama şansı bulamaz.

Bu örnekle birlikte Sağlık Sen; uyum içinde ortak mü­cadele ile hedefine emin adımlarla giden, üyesinden genel merkezine kadar en küçük yılgınlık göstermeden, sorumlu­luğunun bilinciyle hareket eden büyük bir kadırga ve müret­tebatı gibidir. Üyelerimizin, temsilcilerimizin ve il yönetim­lerimizin inancı, gayreti ve mücadelesi ile birlikte her gün yeni ufuklara ve hedeflere inançla ilerliyoruz. Hedeflenen ufuklara vardığımızda yol bitmiyor. Tekrar önümüze bak­tığımızda yeni ufukların oluştuğunu görüyoruz. Bu yüzden büyüyen teşkilatımız ile birlikte her günümüzü yeni bir baş­langıç, her kazanımımızı yeni bir başlangıcın arefesi olarak görüyoruz. Hak mücadelesinde çıtayı yükseklere taşımış, büyük hedefleri olan Sağlık-Sen teşkilatının, tarihe, değer­lerine ve geleceğe olan sorumluluğu sebebiyle, bu düşünce­den sapması da mümkün gözükmemektedir.

Kıymetli Sağlık Sen teşkilatı, sorumluluğumuz çok, yü­kümüz ağır ama başarıya inancımız tamdır. Hergün gibi bu gün de bizim için yeni bir başlangıçtır. Bu gün de ufuklara doğru ilerleme, başarma kazanma zamanıdır. Bu gün demir alma zamanıdır.

Vira bismillah.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo