MÜCADELEMİZ HAKLARIMIZ İÇİN...

sağlık ve sosyal hizmet çalışanları’nın yetkili en büyük sendikası sağlık politikalarının en büyük sosyal paydaşı sağlık-sen olarak, 175 bin üyesinden aldığı güç ve destekle özelde, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarının, genelde ise ülkemizin demokrasi mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya devam ediyoruz.

 

bu manada, hizmet ve değerler sendikacılığı ekseninde tanımlayıp konumlırdığımız sendikal misyonumuz, hoşgörü ve sevgi potasında eriyen fikir ve aksiyon birlikteliğini ‘başarının anahtarı’ olarak görmektedir.

 

kamu sendikacılığının sadece toplu görüşme yapılarak topluca görüşüldüğü dönemlerinden, toplu sözleşme yapıldığı sürece ulaşmanın arka planında verilen sendikal mücadeleyi hep birlikte yaşadık, hep birlikte tecrübe ettik. memur-sen sendikacılığının ülkemiz sendikal tarihine kazırdığı ‘toplu sözleşme hakkı’, kamu çalışanlarının haklı mücadelesinin zaferi olarak yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, bir kez daha hatırlatmayı görev biliyorum. 

 

‘toplu sözleşme hakkı’, yıllar yılı adeta ‘orta oyunu’ndan farkı olmayan bir dönemin kapatılışının miladı olmuştur. dünden bugüne emeği geçen memur-sen ve sağlık-sen camiamızın tüm vefakar hizmet erlerine, tekrar sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

hedefimiz; 2012 yılında birincisini yaptığımız bu tarihi başlangıcın devamında, masaya taşıyacağımız ve elde edeceğimiz haklarla birlikte, toplu sözleşme destanının devamını yazmaktır. 

 

ayrıca, milletimizin yeni sivil bir anayasaya kavuşması ideali ve hedefi için ortaya koyduğumuz kararlı mücadelemizde olduğu gibi,  bundan sonraki süreçte, ‘grev ve siyaset hakkı’da bizim kararlılıkla mücadele vereceğimiz sendikal hedefimizdir. 

 

mücadelemiz; sosyal politikaların üretilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde çalışma hayatı içinde çalışanların tarafı olarak, şeyh edebali’nin osman gazi’ye yaptığı o veciz nasihatindeki, “insanı yaşat ki; devlet yaşasın” sözünün gereğinin yerine getirilmesinin, her zaman takipçisi olmaktır. 

 

mücadelemiz; sağlık sisteminin ve varlık nedenimiz olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi ve çağdaş çalışma koşullarına kavuşturmaktır. hizmet alan ve hizmet sunanların haklarının her yönüyle gözetildiği, geçmişin sorunlarından ve hakkaniyet dışı uygulamalarından arındırılmış bir sağlık sisteminin hayat bulmasını sağlamaktır.

 

mücadelemiz; çalışma hayatında sadece ücret sendikacılığına bağlı kalmadan, akademik ve hizmet sendikacılığı anlayışından hareketle, demokratik kültürü egemen kılmak, salt üyelerimizin değil, tüm kamu çalışanlarının emeğini yüceltmektir.

 

sağlık ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve kalkınma sürecindeki problemlerin çözümlerinde etkin bir sendikal yapının temsilcileri olarak, üyelerimizin ve 400 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanının sosyal, mali ve özlük haklarının savunulması ve ileri düzeye yükseltilmesi adına üstlendiğimiz aktif rolümüzün bilincindeyiz.

 

elbette, üzerimizdeki yük, emeğin ve alın terinin yüküdür ve kutsaldır. hep birlikte omuz omuza, yılmadan, yıkılmadan, gecemizi gündüzümüze katarak verdiğimiz bu onurlu mücadelede bu kutsal yükün altında kalmayacağımızı bir kez daha yineliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo