DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM

sivil toplum örgütleri demokrasiyle ortaya çıkan bir örgütlenme değildir ama demokrasiyle önem kazanmıştır. sivil toplum, modern manada anlamını demokrasi ile kazanırken, demokrasi de katılım problemlerin çözümünü sivil toplum ile sağlamıştır. birbirleriyle ortak amaçlara, ideallere sahip insanlar seslerini ve isteklerini demokrasiyle harmanlanmış sivil toplum örgütlerinde daha fazla duyurabilir, daha güçlü duyurabilir. amaçlarına ve hedeflerine daha kolay ulaşabilir.

sivil toplum örgütlerinde çoğulcu demokrasinin varlığından söz edebilmek için sadece delegenin, üyelerin gerekli organların varlığı yeterli değildir. yönetimin demokrasi esaslarını içselleştirmesi, demokrasinin sözde değil, her kademesinde demokrasi ilkelerine uygun işlemesi gerekmektedir. bu amaçla yönetimde üyelerin, temsilci ve delegenin, seçilmişlerin haklarına, tercihlerine saygı gösterilmelidir. yönetimin her kademesinde, en alttan en üste kadar seçim öncelenmeli, üyenin ve delegenin iradesi, tercihleri ön pla tutulmalıdır. 

en küçük üyenin dahi yönetime katılabilmesi için imkân tanınmalıdır. yönetimde açıklık, şeffaflık ve yönetişim ilkeleri hâkim kılınmalıdır.

konuyu kısa kısa açacak olursak; her şeyden önce organizasyonun yönetimi yani hizmeti görmekle yükümlü üst idari birimler  insan haklarına, üyelerinin ve temsil ettiği gruba saygılı ve haklarını korumayı görev edinmiş olmalıdır.

örgüt içi yapılanmanın en alt kademesinde itibaren en küçük yönetim biriminden, en üst karar organlarına kadar seçimle işbaşına gelmesi sağlanmalıdır. seçim sivil toplum örgütlerinde ortak aklın oluşmasının, en küçük yapı birimlerinin, tek bir üyenin sesini duyurabilmesinin yoludur. bir dava ruhu ile bir araya gelen insanların hak mücadelesi verdikleri sivil toplum kuruluşlarında seçim “hak mücadelesi verilirken hakkın yenmemesinin” teminatıdır. 

sivil toplum kuruluşlarında üyelerin mümkün olan en üst noktada yönetime katılması hedeflenmelidir. bu sadece seçim ile sağlanamaz. istişare kültürü sağlanmalı, aykırı görüş ve fikirlerin dile getirilebilmesine de imkan tanınmalıdır. farklı sesler zenginlik olarak algılanmalı yönetimin alacağı kararlarda her fikir ve düşüncenin değerlendirilme imkânının tanınması gereklidir. elektronik iletişim vasıtaları gibi, dilekçe gibi yollarla insanlar yönetime taleplerini iletebilmelidirler. bu demokratik yönetim olmanın da gereğidir. 

yönetime katılma ile birlikte olması gereken bir diğer ilke yönetimde şeffaflıktır.  idari kararların ilgililerin haberdar olabileceği şekilde, belirli usuller çerçevesinde alınması ve idari kararlara, belgelere ulaşabilme imkânının tanınmasıdır. 

bu ilkeler gerçekleştirildiğinde demokrasi ve sivil toplum kuruluşu kucaklaştırılmış, gücünün doruğuna ulaştırılmış demektir. böyle bir yapıda baskı, zulüm ve haksızlık konuşulmaz. hedefler planlanır, hedefe gidecek en kısa yollar ve metotlar hesaplanır. demokratik yapılanma ile hâkim kılınan ortak akıl ve bir olmanın, iri ve diri olmanın gücü ile de belirlenen hedeflere varılması muhakkak hale gelir. bu demokratik yönetimin gücü, demokrasinin güzelliğidir. bilinmelidir ki en despot yöneticiler bile gün gelmiş demokrasi talep etmişlerdir. demokrasi herkese bir gün, bir yerde gerekli olur diyor, saygılarımı sunuyorum.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo