ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKI VE HUKUKU BİZE EMANET

Hükümetleri ve işverenleri baskılama gücü ve hitap ettiği geniş kitle ile sendikaların çalışma hayatı içindeki rolü yadsınamaz. Hak ve emek mücadelesinin öncü kuvveti olan sendikalar etkinliği ve farklılığı dolayısıyla sivil toplum kuruluşları arasından da öne çıkmaktadır. Peki, sendikalar üyelerine ne gibi imkânlar sunmaktadır?

Bilindiği üzere kamu görevlileri açısından toplu sözleşmenin Anayasa ve 4688 sayılı Kanunda yerini alması ile birlikte sendikalar talep eden olmaktan çıkmış, taraf durumuna gelmiştir. Sürecin yürütümünde de en çok gereken mevzuat bilgisi ve hatta uzmanlığıdır. Tabi sadece masada değil sahada da bu uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma hayatının her alanında sendikalar tarafından bu bilginin üyesi önceliğinde tüm çalışanlara sunulması gerekmektedir.

Kamuda sağlık hizmetleri birden fazla istihdam türünü bünyesinde barındıran bir çalışma sistemini benimsemiştir. Birbirinden farklı bu istihdam türleri de beraberinde adaletsizlik ve eşitsizlikleri getirmekte, karmaşık yapıların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu noktada sağlık çalışanlarının mevzuata ilişkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sağlık-Sen özelinde konuşacak olursak, kurulmuş olan “Mevzuat Danışma Hattı” ve bu alanda artan uzman sayımız, interaktif kullanım sağladığımız sosyal medya platformları ile kapsadığımız hizmet alanındaki mevzuata ilişkin bilginin yayılımını sağlamakta, çalışanların mevzuat hususundaki sorularını yanıtlamakta ve sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalışmaktayız.

Sendikaların üyeleri ile doğrudan temas halinde olmasını sağlayan en önemli hizmetlerden bir diğeri de hukuki destek sağlama noktasındadır. 4688 sayılı Kanunun 19. maddenin f bendinde sendikalara; üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak yetkisi verilmiştir. Ayrıca; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2005/1 E. 2006/1 K. sayılı kararında sendikaların, üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere karşı, üyelerini temsilen avukatları aracılığıyla dava açabilecekleri ve bu nedenle açılan davada taraf olabilecekleri yani; üyeleri ile ilgili bireysel davalarını sendika avukatları vasıtasıyla yürütebileceklerine ilişkin karar verilmiştir.

Sendikalar yasa ile kendilerine tanınan bu yetki çerçevesinde üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra, bireysel davalarına da hukuki destek sağlamaktadır. Sendikamız, üyelerinin bu yetki çerçevesindeki desteği de ücretsiz almasını sağlamaktadır. Böylece üyelerimiz, herhangi bir vekalet ücreti ödemeden bizzat avukat aracılığı ile davalarının takibini yapma imkanına kavuşmuş olmaktadır. Bunun için de hem Sağlık-Sen Genel Merkezi bünyesinde görev yapan, hem de şubeler tarafından anlaşma yapılan avukat ile çalışılmaktadır. İdare hukuku alanında uzman avukatlar ile üyelerimiz usul ve esas açısından herhangi bir hak kaybı yaşamadan davalarını takip edebilmektedir.

Çalışarak üreten sendikacılık anlayışını benimseyen sendikal hareketimizde biliyoruz ki ortak hareket edersek sonuç alacağız. Odak noktamız “çalışan”. Sağlık-Sen olarak tüm teşkilat mensuplarımız ve teknik destek aldığımız ekiplerimizle birlikte çalışanın sesi olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda hem hukuki hem mevzuat alanındaki desteğimizi genişleyen çalışma alanımızla birlikte artan avukat ve uzman sayımızla sunmaya devam edeceğiz. Üyelerimizle, teşkilatımızla, uzmanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz….

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo