SORUNLAR ve SORUMLULUKLAR

“Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık personeli sayısı (özel, kamu dahil) 1 milyon 61 bin 635’tir. Bunun 165 bin 363’ü doktor, 204 bin 969’u hemşiredir. 691.303’ü ise diğer sağlık çalışanlar grubunu oluşturmaktadır. Hekim dışı sağlık çalışanlarının meslekleri; ebe, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sekreter, şoför ve mühendistir. Son olarak 14 Ekim’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısının 40.000’i geçtiği, 107 sağlık çalışanının ise COVID-19 nedeniyle vefat ettiği açıklandı.”

Salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Covid 19’lu hastalarla yakın temasta bulunma zorunlulukları sağlık çalışanlarının hasta olma riskini artırmaktadır. 

Sağlık çalışanları bu süreçte mesleki tatmin konusunda dikkate alınma ve kendilerini değerli hissetme noktasında ihmal edilmiştir.

Ek ödeme konusundaki söylemler, sorunu çözmekten çok kafa karışıklığına ve hayal kırıklığına yol açmıştır.

Pandemideki yoğunluk nedeniyle olması gerekenden fazla mesai yükü yüklenmiş ve bazı kurumlarda ek mesai ücreti ödemelere yansıtılmamıştır.

Filyasyon’un anlamı "Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan çalışmaların tümüdür" denmesine rağmen; yoğun tempo ile mesai saatlerinin dışında da çalışan Bulaşıcı Hastalıklar şubesinde çalışan sağlık çalışanlarımıza hiçbir ek ücret ödenmemesi de bu adaletsiz dağıtımın en net örneğidir.

Vaka çok, ek ödeme yok, sağlık çalışanları yorgun, bitkin ve tükenmiş durumdalar.

***

Sağlık çalışanları yaşadıkları zorlukların yanında emeklerinin değersizleştirilmesini istemiyorlar. Emeğin hakkının korunabilmesi, alın terinin hak ettiği karşılığı bulabilmesinin yolu öncelikle sağlık çalışanının değerli kılınmasından geçmektedir. 

Yazık ki ülkemizde sağlık çalışanları çözülmeyen sorunlarla uğraşmaktadırlar. Pandemi sürecinde ortaya koydukları özverili ve gayretli çalışmalarının takdir edildiği de söylenemez. 

En başta döner sermaye sistemi, çalışanlar için önemli bir motive aracı olması gerekirken, hastanelerin gelir farklılığı, katsayı bileşenleri sebebiyle ücret adaletsizliğine neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen dönüşümle sağlanmış olan, başta döner sermaye sistemi olmak üzere pek çok kazanım, üzerinden geçen uygulama dönemlerinin yıpranmışlığı ile karşı karşıyadır. Döner sermaye yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği yıllarda, bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan idari yapı, bugün her türlü birikim ve tecrübeye haizken, bu alanda çözüm üretme noktasında gerekli adımları henüz atamamıştır.

Yürümeyen, adaletsizlik dağıtan, iş verimini düşüren, çalışma hayatını çatışma ve moralsizlik ortamına çeviren; her açıdan çalışana, sağlık sistemine ve ülkeye zarar vermektedir.

Hizmet üretirken her türlü fedakarlığı üreten sağlık çalışanı, hakkı olanı da eşit, adil ve nitelikli bir şekilde almalıdır.

Sağlık-Sen olarak oluşturduğumuz ilk komisyon “Döner Sermaye Komisyonu” olmuştur. Döner sermaye adaletsizliğine çözüm bulunması adına yapılan tüm çalışmalar hem toplu sözleşme masasına taşınmış hem de ilgili makamlara öncelikli talebimiz olarak çözüm önerileri ile birlikte sunulmuştur. Bu haliyle sürdürülebilirliği kalmamış bu uygulamada artık çözüm zamanı gelmiştir.

Toplu Sözleşmede dillendirdiğimiz Sağlık Hizmetleri Tazminatı o gün hayata geçmiş olsaydı bugün çalışanlara Pandemide ücret vermek için bitmiş döner sermaye sisteminin kullanılmasına ve bu adaletsizliklerin yaşanmasına gerek kalmayacaktı.

Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklı ve vazgeçilmez taleplerini bütün mercilerde, tüm platformlarda savunmaya, anlatmaya devam edeceğiz.

Sağlık çalışanlarının ülkesi, milleti, devleti için vermiş olduğu kutsal emek mücadelesi, hafife alınmamalı, yok sayılmamalı, bu mücadeleye duyarsız olunmamalıdır.

Kimse bizden iyi niyet ve ortak çaba ile çözümlenebilecek sorunlarımızın rafa kaldırılmasına, yamalı bohçaya çevrilmesine rıza göstermemizi beklemesin.
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo