DEMOKRASİ ŞÖLENİMİZ BAŞLADI

Gelecek ideali olan ve gelecekte yer edinmek isteyen örgütlerin sağlam bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğu aşikardır. Taban desteği ve yapılanması güçlü olan ve tabana yayılmış bir yapı, fikirlerini ve ideallerini daha güçlü savunur ve hayata ge­çirir.

Sağlık-Sen olarak, desteğimizi ve gücümü­zü her zaman teşkilatımızdan ve üyelerimizden aldık. Onlardan aldığımız destekle, masaya otur­duğumuzda sesimiz daha gür çıktı. Taleplerimizi kazanıma dönüştürmek için daha etkin bir müca­dele yürüttük.

Kazanımları ve mücadelesiyle sağlık ve sos­yal hizmet çalışanlarının teveccühünü kazanan Sağlık-Sen üye sayısını 12 bin 161 artırarak 205 bin 773 çıkardı. Bu başarıda emeği, desteği ve katkısı olan, ter akıtan herkese teşekkür ediyorum.

Sağlık-Sen’i daha ileriye taşımak, yeni he­deflere ulaştırmak için oluşturulacak güçlü teşki­latımızın alt yapısı olan şube seçim sürecine gir­miş bulunuyoruz. Bu süreçte şubelerimiz, genel merkezimizin belirlediği tarihlerde önce delege seçimlerini ardından da şube genel kurullarını yapacak. Şube genel kurullarımızın tamamlan­masının ardından da Sağlık-Sen Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

Biz, göreve talip olan herkesin hedefinin Sağlık-Sen’i daha ileriye taşımak olduğuna inanı­yoruz. Demokrasinin gereği, seçimlerimiz yapıla­caktır. Göreve talip olan arkadaşlarımız kendisini teşkilatımızın güvenine sunacak, üyelerimiz ve delegelerimizin tercih ettiği arkadaşımız bayrağı taşıyacaktır.

Davasına hizmet etmek ve bayrağı daha ileri taşıma idealindeki arkadaşlarımızın seçim sonrası el ele verip, birlikte çalışması, sahip olduğumuz değerlerin bir gereğidir. Biz biliyoruz ki, insan­lara değer katan isimler değil, hizmet ettikleri ve mensubu oldukları yapılardır. Seçim süreçleri, da­vamıza ve ideallerimize zarar vermemeli, kırgın­lıklara yol açmamalıdır. İyi niyetle çıkılan yolda, kişisel hırslar ön plana çıkmamalı, atılan her adı­mın, söylenen her sözün davamıza olacak etkisi gözden uzak edilmemelidir. İnanıyorum ki, tüm seçimlerimiz bir şölen havasında geçecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.

Güçlü ve büyük bir Sağlık-Sen, büyük Tür­kiye idealine katkı sunacaktır. Bu güçlü yapıda yer almak, ideali olan ve davasının derdini çekenler olacaktır. Gelecek nesiller, geçmiş nesillerden bir şeyler alıp, ona yeni bir şeyler katabildiği ölçüde başarılı olur. Biz geçmişimizi unutmadan ve geç­miş tecrübelerinden dersler çıkararak, ideallerini yeni hedeflerle başarıya taşıma gayretindeyiz.

Mehmet Akif İnan ve güzel insanların açtığı yolda, onların geçmişten günümüze yaktığı meşa­lelerin ışığıyla yol alıyoruz. Her birimiz bilgi ve donanımını, medeniyet değerlerinin geleceğe ta­şınması için kullanıyoruz. Kişisel hırs ve çıkarları uğruna, toplumu uçurumdan aşağı sürüklemenin yol açacağı felaketin bilinciyle, ben yerine biz ol­mayı tercih ettik. Onun için diyoruz ki, biz büyük bir aileyiz.

Büyük ailenin sözle olmayacağını da biliyo­ruz. Birbirine kenetlenmiş, acılarını ve sevinçleri­ni birlikte yaşayan bir aileyiz.

Elde edilen başarılar, hepimizin başarısıdır. Diklenmeden dik durabiliyorsak, bu büyük aile­nin gücü sayesinde olmuştur. Sağlık ve sosyal hiz­met çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözetip, kazanımlara imza atıyorsak sizlerden aldığımız gücün katkısıyla bunu başarıyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo