ELEŞTİRİ AHLAKI VE SENDİKAL SORUMLULUĞUMUZ

Günümüzde Siyasal toplumsal olayları çalışma hayatı zemininde doğru değerlendirme konusunda en önemli engel soruna taraf doğru değerlendirme yapmaktan uzaklaştıran ideolojik körlüktür.

Öncelikle şunu belirlemek gerekir ki, eleştiri sağlıklı bir düşünce sisteminin gelişmesinde son derece önemlidir. Ancak eleştirinin doğru bilgiye dayanması, tutarlı, samimi ve ahlaki olması, eleştirinin gücünü ve etkisini artıracaktır. Doğal olmayan bir grubun sadece kendi anlayışını, yöntemini, düşüncesini zorla kabul ettirme eğilimidir. Faşizmin eşiği de burasıdır zaten. Faşizmin dili kendisinden farklı düşüneni tanımlarken kullandığı satılmış, işbirlikçi gibi ayrıştırıcı, ötekileştirici ve tahammülsüz cümlelerdir.

Sendikal mücadele de sorgulayan, analiz eden, sorumluluk alan, itiraz eden ve hayır diyebilen bir mücadele için meşveret, diyalog, istişare, yapıcı eleştiri, uyarı ikaz ve Nesihat kültürlerini artırmak eksiklerimizi tamamlamak için son derece önemlidir.

Bir şeyi eleştirmek karşı olmak doğaldır doğal olmayan eleştiri sırasında hak ve adaleti gözden kaçırarak davranmaktır. Sorunun tarafı olan kendi eleştirisini yapamadığı için zaaflarını ve olaylardaki rolünü da göremez. Bundan dolayı olayın içinde yer alıp alternatif eleştirel kaynaklardan yararlanma yan kimselerin doğru değerlendirme yapmalarına imkân yoktur. Böylece bu kişi veya kişiler ötekine karşı hoşgörüsüz bir kişilik geliştirir ve dışarıdakilerini devamlı suçlu görmeye dönük bir psikolojik yapıya sahip olurlar.

Sendikacılığı ideolojik ve siyasi partilerin güdümünde görerek açmaza düşenler sağlık çalışanları tarafından yetkileri ile beraber itibarlarını da kaybettiler ve kaybetmeye devam etmektedirler Hamasetle, slogan atmakla, klikler, yandaşlar oluşturmakla çalışanlar adına emek mücadelesi veremezler.

Sendikal mücadele zemininde geçmişlerinde kamu çalışanları adına hiç bir kazanımın altında imzası olmayanlar başkalarına iftira atarak yalan yanlış beyanlarla var olmaya çalışanlar kazanımların adresi olan, sosyal, özlük ve ekonomik kazanımlarla sağlık çalışanlarının umudu haline gelen sağlık sen karşısında erimek, küçülmek ve yok olmaya mahkûmdurlar.

Kamu sendikacılığını mayıs ayı üye sayılarına sıkıştırarak hedeflerine ulaşmak için geçmişlerinde yetkiyi alalım diyerek yetkililerin araba bagajlarında taşıdıkları formlarla himmetle büyümeyi zannedenler sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini savunamaz, onların yaşam standartları için mücadele edemezler.

İnsanın eleştirel ve sağlıklı düşünmesinin önündeki en büyük engeller kategorileştirme ve seçmeci yaklaşımdır. Seçmecilikse olayların içinden kendi görüşüne uygun olanı seçmekle sonuçlanır. bu durumda önemli olan olgu değil sizin zihinsel tutumunuz olur. Kategorik ve seçmeci bir zihin yapısıyla çalışan haklarını okuyanların başarılı olması mümkün değildir.

Sendikal mücadele zemininde kaybettikleri üye ve itibarlarını Sarı sendika, iktidar sen, Arka bahçe gibi tutarsız ve seviyesiz söylemlerle sağlık sen ‘e saldırarak tamir etmeye çalışanların Gündemlerinde sağlık çalışanlarının haklı taleplerini yasal mevzuat içinde yeri olan toplu sözleşme, KPDK, KİK meclis komisyonları ve hukuk mücadelesinde hiçbir zaman kararlılık ve samimiyetleri olmamıştır.

Sendikalar sivil toplum kuruluşları meslek odaları ve dernekler bütün enerjilerini sadece eleştirilerin anlamsızlığı üzerinde inşa etmemeli; eleştiriye, sorgulamaya açık olmalı kendi düşünce sistematiğini ve görüşlerini sürekli sorgulamalı, çünkü eleştirinin etkili olabilmesi için doğru bilgiye dayanması samimi ve ahlaklı olması gerekiyor. Şahıslara, guruplara, kliklere değil, bütün çalışanlara eşit mesafede, herkesin kendini değerli hissettiği, öncelikli işi sağlık olan, sağlık emekçilerinin sorunlarına eğilen, sağlığa katkı sunan, sadece eleştiren değil, aynı zamanda üreten bir sendikal anlayışla;

Gücünü ve meşruiyetini medeniyet değerlerinden ve üyelerinden alan sağlık sen üye sayıları ile yetkiyi de ehil gördüğü samimi, ahlaklı ve emin ellere teslim etmiştir selam ve dua ile
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo