MÜCADELEMİZ, MEŞRUİYET VE KAVRAMLARIMIZ

Dünyada ve coğrafyamızda sorun yaşayan hangi ülkeye hangi gruba hangi teşkilata hangi siyasi partiye baksak aynı gerçekle karşılaşırız: Nerede, ne zaman, hangi tartışma bağlamında üretildiğini, söylendiğini bilmediğimiz, bağlamından kopuk anlatıcılık.

Tarihin en ihtişamlı medeniyetini kurmuş bir coğrafya, sığ ve içi boşaltılmış, eksik, yanlış kavramların bedelini yüz yıllardır ödemeye devam ediyor. Çünkü gerçek hayattan zaman içinde koparılan, haşiyeci (yazılan eserler) bilgi, tartışılan konu ve tartışan tarafların bilgisinden kopuk, teorik soyutlamalar, adressiz göndermelerle somut bir sorunu çözmek için yeterli olmayacağını çoktan öğrenmeliydik.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak yürüyüşümüzün uzun, duruşumuzun kavi olması için gereken en önemli ve aynı zamanda en zor iş, her alana nüfuz eden (içkin), dönüştürücü vasfına haiz bir bilgi ile egemen güç ilişkilerini ve çatışmalarını doğru analiz edebilmektir. Çünkü pek çok paylaşım mücadelesi ve çatışma alanı dünden bugüne gelmiş, bugünden yarına gidecektir. Bugün toplum hayatına yön veren ortak değerlerin üstünde her gurup kendi rejimini, hakikat olarak kabul ederek uyguladığı bir söyleme sahiptir.

Sağlık-Sen olarak biz; bu gerçeğin farkında, kendi varoluşumuzun anlamı ve içinde bulunduğumuz örgütlü mücadelenin bilgi ve pratikler çerçevesinde biçimlenen kişiliğimizin ve davranışlarımızdaki tutarlılığın bilincinde faaliyet gösteriyoruz. Çünkü hak, emek, alın teri, özgürlük ve sendikal mücadele gibi kavramlar ve oluşumlar, uygun zamanda ve zeminde kullanıldığında tahrip gücü yüksek patlayıcılar gibidirler. Çünkü onlar steril ortamlarda üretilmemişlerdir onları kavganın, bedeli çalışanlara ağır mal olmuş binlerce yıllık mücadelenin sonunda kimlik bulmuş, yaşayan diri varlıklardır. Bu kavramlar sorumluluk yükler, meydan okur, değiştirir, dönüştürür ve silahlı güç kullanma yerine sözün, söylemin ve siyasetin gücünden yararlanılarak silahlı yöntemden siyasi yönteme, silahın gücünden söz ve söylemin gücüne yönelmenin doğru ve umut verici olduğuna inandırır.

Ezcümle kendini ülkesini ve dünyayı değiştirmek gibi niyetleri olanların gerektiği düşünsel donanımı edinmek isteyenler, hem pratiğin gösterdiği boşluk sorunlar hem de ekonomik ve toplumsal ilişkilerdeki değişiklikler üzerine düşünmesi ve okuması zorunludur. Bu mücadele yöntemi zor ama değerlidir. Aksi bir davranış toplumsal yabancılaşma ve yenilgiyle sonuçlanır. Şimdi elimizin altına sınırsız bir bilgi havuzu var, çünkü şimdiye kadar kapitalizmin bilgiyi sakladığı tekel hapishanesinin duvarları yıkıldı. Bilginin üretimi, paylaşımı ve ortaklaşmasının yolunu açan kitaplara, gazetelere, dergilere, bilgisayar, internet ve diğer sosyal mecralara bu gözle bakmalıyız. Unutmayalım, her okuma yeni bir okumadır, çünkü yeni bir gözle önceki okumadan sonra zihinde uyanan sorularla okumadır.

Sağlık-Sen olarak sahanın sorunlarına akılcı, sürdürülebilir çözümler üretmek noktasında bültenler, raporlar, analizler ortaya koymakta, bilimsel programlar ile sahayı desteklemekte ve sorunun tespiti noktasında görüş alışverişinde bulunmaktayız. Bu çalışmalara ek olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmek ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve sosyal faaliyetlere imza atılmakta.

Ayrıca küreselleşen dünyada sendikacılık anlayışındaki değişimlere de ayak uydurmak, uluslararası sendikacılığı anlamak noktasında, sendikacılık eğitim programları düzenlemekte ve uluslararası projeler oluşturmak için gerekli durumlarda uzman kuruluşlar ve üniversitelerle ortak projeler ve işbirliği programları geliştirilmesi hedef edinmiştir, selam ve dua ile...
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo