İDEOLOJİK KÖRLÜK, SENDİKAL DEĞER ve 2016 BÖLGE EĞİTİM TOPLANTILARI

Günümüz STK’ larının  siyasal, kültürel ve toplumsal olayları doğru değerlendirme konusunda önlerine  çıkan en önemli engel; soruna taraf olanları doğru değerlendirme yapmaktan uzaklaştıran ideolojik körlükle karşı karşıya olmalarıdır. Kişinin, hakikatin kendi tekelinde olduğuna beslediği inançla oluşan ideolojik körlük, sorunun sadece karşı taraftan olduğundan hareketle, öz eleştiri yapamama ve kendini eleştiri dışında tutma ile sonuçlanır. Sorunun tarafı olan, kendi eleştirisini yapamadığı için zaaflarını ve olaylardaki rolünü de göremez. Hakikatin sadece kendi gurubu içinde üretilme imkanı olduğunu zanneden kişinin, kendini entelektüel  ve kültürel bakımından da  zenginleştirmezse, karşısındaki her düşünceyi yok etmeye çalışan bir tetikçiye dönüşmesi kaçınılmazdır.
 

Bu olumsuz durumdan sıyrılmanın yolu, sahip olduğu gurubun dışına çıkarak daha büyük resimden olaylara bakabilmektir. Bundan dolayı olayların içinde yer alıp alternatif eleştirel kaynaklardan yararlanmayan kimselerin doğru değerlendirme yapmalarına imkan yoktur. Unutmayalım ki sağlıklı bir düşünce sisteminin gelişmesine katkıyı;  körü körüne destekleyenler değil, doğru bilgiye dayanan tutarlı, samimi ve ahlaklı eleştirebilenler yapıyor. İnsanın asli görevi yaşamak, yaşatmak ve öğretmektir. Siyaset üretmek, fikir üretmek, ilim üretmek, bilim üretmek, bilinç üretmek ve insanın refahı için meta üretmektir. İnsana yakışanda yaşam ve üretmek üzerine kimlik inşa etmektir. Kaldı ki, yaşamı bilen ,bilmek isteyen, öğrenen ve gerçek manada yaşayan insanlar için; ast olan insan olabilmek, insan kalabilmek ve insan olarak göçebilmektir.

Bu anlamda Sağlık-Sen olarak  eski Türkiye kırıntılarından sıyrılıp Yeni Türkiye yolunda bilgiyi tüketen değil, üreten, sadece niceliği değil niteliği de hedefleyen adımlar atmak istiyoruz. Ülkenin toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan daha müreffeh yarınlara ulaşması için hak, adalet, özgürlük ve eşitlik kavramları ekseninde; vicdani, ahlaki, insani ve İslami değerlerin içselleşmesini arzu ediyoruz. Bu kavramların boşlukta dağılmayan, kırılmayan, bulanıklaştırılmayan, aksine hayatımıza anlam katan bir biçimde ele alınması ve yaşantımıza rehber olması gerektiğine inanıyor ve önemsiyoruz. Bu bağlamda 2016 yılı Teşkilat eğitim toplantılarımızı 5 bölgede 3000' in üzerinde yönetim kurulu üyesi ve temsilcimizle 29-31 Ocak Ankara Kızılcahamam,12-14 Şubat Afyon, 26-28 Şubat Mersin-1, 4-6 mart Mersin-2, ve son olarak 18-20 Mart Erzurum bölgelerinde tamamladık. Toplantılar her şeyden önce, şubeler arasında etkileşim ve kaynaşma açısından güzel sonuçlara vesile olduğunu düşünüyoruz.

Eğitimlerde  hocalarımız, idrak etiğimiz dönemi anlamak ve geleceği doğru tasarlayabilmek için; değerler ve ilkesel hareket sürecinde iz bırakmış, eser bırakmış, teorik ve pratik bakımından örneklik oluşturmuş  düşünce ve hareket adamlarının mücadele ve düşüncelerini yeni nesillere aktarma ve ülkenin geleceğine ışık tutma bağlamında, verimli interaktif sunumlar yaptılar. Ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaç olan; eğitim kalitesinin artırılması ile birlikte nitelikleri zenginleşecek üyelerimizle sendikamız eylem ve çalışma alanını oluşturarak katılımcı bir yönetim modeli geliştirme gayreti içinde olduk olacağız .Sendikamızın kurumsal kapasitesinin de ancak üyelerimize sağlayacağımız eğitimle geliştirilebileceğine inanıyoruz. Eğitim ile performans, eğtim ile kalite, eğitim ile faaliyet ve hatta eğitim ile şevk arasında pozitif bir ilişki olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Üyelerimizi önemseme ve onlara değer verme düşüncemizin odağında da bu vardır. Bireysel ve toplumsal gelişim için öğrenmeyi sürekli kılmak zorundayız. Bunun yolu da öğrenmeyi öğrenmektir. Süreklilik olmadıkça, yenilenme yaşanmadıkça, her şeyin gerisinde kalırız. Bu bir 21 yüzyıl realitesidir.

Sağlık-Sen olarak kariyerimizin neresinde olursak olalım, eğitimimiz ne olursa olsun, yeni olanın peşinde gitmek zorundayız. Öğrenmek ve yenilik zaten hep iç içedir. Hedeflerimize ulaşmak için beklemek yerine harekete geçmeli, öğrenmeyi sürekli kılmayı başarmalıyız. Çünkü kendimiz olamadığımız sürece, ne istediğimizi bilmediğimiz sürece hiçbir şeyi hakkıyla yaşayamayacağımızı bilmeliyiz. Bu nedenle eğitim için, gelişim için, değişim için, başarmak için Sağlık sen olarak öğrenme eylemimizi sürekli kılma çabası içerisinde olduk olacağız.

Bu vesile ile teşkilat eğitim toplantılarında emeği geçen tüm değerli çalışma arkadaşlarıma, tüm katılımcılara, eğitici ve konuşmacılara en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.
Selam ve dua ile.


 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo