SİVİL TOPLUM VE HUKUK

Sivil toplum ve hukuk birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan" et ve tırnak" gibidir. Güçlü bir sivil toplum örgütü ancak kamil manada bir hukuk devletinde kendini geliştirebilir, bu sayede bulunduğu devleti ve toplumu denetleyebilir. STK’lar  iktidara gelmek için kurulmazlar, böyle bir görevleri de yoktur. Böyle bir göreve soyunurlarsa asli görevlerini yerine getiremez olurlar. Sendikalar "ebedi muhalefet" tir.  Bu yüzden bizlerin asıl görevi, özgürlüklerin genişletilmesi, emeğin hakkının adilce sahibine teslim edilmesi, insan oğlunun doğuştan elde ettiği hakların teminat altına alınması, insanı insan olduğu için yaratandan ötürü sevilmesi için ülkemizde adil hukuk devletinin  tesis edilmesine çalışmaktır.

Bu gün dünyada bir çok anayasanın bir ilke olarak benimsediği hukuk devleti kavramı , demokrasilerin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu ilke hiç bir kurum, zümre  yada şahıs  tarafından çiğnenemez, ihlal edilemez.  Şahıslar gibi devlet de  bütün faaliyetlerinde hukuka tabi olmak, gücüne dayanarak şahısların hak ve özgürlüklerini kısıtlamak veya ortadan kaldırmak bir yana bu hakları korumakla yükümlüdür. Hukuk devleti;  diktatörlüğe, polis devletine ,yargıçlar diktatörlüğüne yani adı ne olursa olsun güçlülerin üstün olduğu hiçbir anlayışa geçit vermeyecek, temel hak ve özgürlüklerin esas alındığı bir sitemle mümkün olabilir.

Biz hala,  Sivil Toplum Örgütlerini kapatan, derin devlet , paralel devlet gibi yapılanmalara zemin hazırlayan,bir çok insanı dar ağacında sallandıran, “bir sağdan bir soldan astık” diyerek toplumla alay eden paşaların çıkardığı darbe anayasası ile idare ediliyoruz. Kendi varlığını ortadan kaldıran, kendini yok sayan, kapatan, ayağı yere basmayan, toplumundan, tarihinden, kültüründen bihaber bir takım sözüm ona sivil toplum kuruluşları, sendikalar görüyoruz. Siz hiç celladına aşık olan bir mahkum gördünüz mü? Bizim gibi ülkelerde celladına aşık olan bir çok mahkum görürsünüz. Bu yüzden sivilleşemiyoruz, güçlü STK’larımız olamıyor, güçlüler değil, güçsüzler yargılanıyor, adına hukuk dediğimiz şey kişilere göre şekil değiştiriyor, bu  yüzden hukuk devleti olamıyoruz.

“Mekke’nin Fethi sırasında ,Kureyş’in Mahzun koluna mensup bir kadın hırsızlık yapmış, kabile bunun cezalandırılmasını şerefleri için bir leke sayarak , HZ. Peygamber’in çok sevdiği Usame B.Zeyd'i aracı kılmışlar, cezanın uygulanmamasını istemişlerdi. Allah Resulü (S.A.V.) Üsame’ye hitaben: "Allah’ın koyduğu bir cezayı uygulamayayım mı istiyorsun" diye serzenişte bulunmuş, sonra halkı toplayarak şöyle demiştir: "Sizden öncekilerin mahvolup gitmelerine sebep şudur ki, içlerinden asalet sahibi birisi hırsızlık  ederse onu cezalandırmazlardı; Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma’da olsa aynı şekilde cezalandırırdım.”

Kendi varlığımızı ortadan kaldırmayacak Adil bir Anayasaya,  Adil bir hukuk sistemine ihtiyacımız var. Güçlenmemiz özgür sitemlerde olmaktadır. Osmanlı döneminde sivil toplum örgütlerinin, toplumun gelişmesinde ve güçlenmesinde, devletin hukuk ekseninde olmasında çok büyük katkıları olmuştur. Anadolu’nun İslamlaşmasında , kültürel bütünlüğünün oluşmasında ve merkezi otoritenin güçlenmesinde,  Anadolu birliğinin sağlanmasında   büyük rol oynamışlardır. Bunların başında Ahilik teşkilatları gelmektedir. Hatta  farklı alanlarda öyle yaygın STK’ lara dönüşmüş ki "Bacı Teşkilatı" diye örgücülük, dokumacılık işlerini yapan bir kadın örgütlenmesi vakfı bile kurulmuş. Bu örgütler Moğol İstilasında şehir savunmalarına kadar girmişlerdir. Daha sonra bu örgütler, kendi işlerini ikinci plana bırakıp devletin yapması gereken işleri de yapmaya başlayınca devlet desteğinde yürüyen birimler haline dönüşmüşler, lider ve mensuplarının devlete entegrasyonu sivilleşme eğilimlerinin önüne geçmiş, devletin yaptığı yanlışları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, denetleyemez ,göremez hatta destekler hale gelmişlerdir. 

Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulması , Güçlü STK’ ların olmasına bağlıdır. Sivil Toplum Örgütleri olarak bize düşen, sivil bir anayasa ve adil bir hukuk sisteminin gereğini tüm meşru yollarla yerine getirmeye çalışmaktır. 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo