MEDENİYET DEĞERLERİYLE SENDİKACILIK

Her sistem, yapı, kendisini ayakta tutacak değerlere ihtiyaç duyar. Kapitalizm, sermayenin gücüne inanır. Kapitalizmi ayakta tutan ve var olmasını sağlayan kapitaldir.


 Sosyalizm ise, birey yerine, toplumun tamamının fayda sağlamasını benimsemiş, siyasi eşitlikle iktisadi eşitliğin birbirini tamamlaması gerektiğini kabul etmiştir. 


İslam medeniyeti ise, hak ve eşitlik kavramları üzerine inşa edilmiştir.  Değerler sendikacılığı yapan bizler, İslam medeniyetinin varisi ve mensuplarıyız. Sendikacılığı üzerine inşa ettiğimiz Kadim Medeniyet Değerleri de, akıl, adalet, ahlak ve adabı içinde barındırır.
 Kadim Medeniyet Değerlerimiz, temelleri bizden önce atılmış, hak ve adalet üzerine inşa edilmiş, kaynağını varisi olduğumuz İslam Medeniyeti’nden alan bir anlayıştır.


Biz, değerler sendikacılığı yaptığımızı söylerken, bunu ifade ediyoruz.
Temsil ettiğimiz Kadim Medeniyet Değerlerimiz, vatan şairimiz Mehmet Akif’in şiirinde hayat bulmuştur. Akif;
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... Diyor.


Biz, bu değerlerin mirasçısı, uygulayıcısı ve savunucusuyuz.


Burada dikkat çekmek istediğim bir husus da, medeniyetin bir değerler sistemi olduğudur. Değer, mekanlarda hapsedildikçe bir anlam ifade etmez. Değer olan, mekanlar değil, içeriğidir.


O içeriğin hayat bulması da uygulanmasına bağladır. Uygulanmayan, sadece ağızlarda sakız olan değerler, hayata geçirilmedikçe hamasetten öteye geçemez. Değerlerin uygulanmaması, savunucuları açısından söylediği ile yaptığı birbirini tutmayan, iki yüzlü toplumlar, yapılar meydana getirir.


Biz Sağlık-Sen olarak savunduğumuz ilkeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz.


Sendikacılık bizim için savunduğumuz değerlerin hayata geçmesinde bir araç, zemindir. Temsilcisi olduğumuz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkını elde etme, refah seviyelerini yükseltme, insan onuruna yakışır ortamlarda çalışma ve yaşama hakkı için çalışıyoruz.


Toplu sözleşme masasında, Kurum İdari Kurul Toplantıları’nda, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda, çalışan arkadaşlarımızın hakları için mücadele ettik. İnancı gereği başını örtmek için kullandığı başörtüsü yüzünden eğitim ve çalışma hayatından yoksun bırakılanların hakkını, bahsettiğimiz bu değerlerin ışığında elde ettik.


Çok şükür, kadim medeniyet değerlerimiz bizi her zaman başarıya taşıdı. Sayısız kazanım elde ettik, yardım taleplerine karşılık verdik. Mücadelemize, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan devam edeceğiz.


Medeniyet değerlerini gelecek nesillere aktarmamız ve gelecekte de hayat bulmasını sağlamanın yolu, bu değerlerden hiç uzaklaşmamak, bize miras bırakıldığı gibi, bizden sonraki nesile de miras bırakmaktır. Medeniyet ve değerler, hayata geçirildikleri müddetçe yaşarlar. Zihnimizde var olup, uygulamadığımız hiçbir değeri geleceğe miras bırakamayız.


 Doğruyu herkes söyler, ama hayata geçiremez. Savundukları için mücadele edenler kazananlar ve adını tarihe yazdıranlardır. Sağlık-Sen olarak bizler, bu değerlerimizi kaybetmeden, bu değerlerin kuşatıcılığı içinde birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta bizimle olan, Hakk’ı tutup kaldıran, haksızlık görünce aldıran ve ne pahasına olursa olsun haksızlıkla mücadele eden yol arkadaşlarımıza, ailemizin bütün mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo