HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Düne ait ne varsa, dünle beraber gitti cancığımız

Bugün yeni şeyler söylemek lazım.

Mevlana’nın yüzyıllar önce söylediği bu söz, gü­nümüzü ne de güzel anlatıyor. Değişen ve gelişen dünyada, yarınlara bakamayanların ömrünün uzun olmadığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Dünün doğ­ruları ve gerçekleri, bugün geçerliliğini yitirdi.

Dün darbeciler ve onların destekçileri vardı. Dar­becileri görünce şapkasını alıp gidenler vardı. Bugün ise darbecilere karşı dik duran bir siyaset kurumu var. Dünün darbe destekçisi sivil toplum örgütlerinin yeri­ni bugün, milli iradeyi önceleyen ve ona destek çıkan, ortak akılla darbelere ve darbecilere dur diyen sivil toplum örgütleri aldı.

Siyaset yeniden dizayn edildi. Desteğini halktan almayan yapay oluşumların destek alamayacağı ve başarılı olamayacağı görüldü. Halkın kendisine yer bulduğu, temsil edildiğini düşündüğü siyasetin başa­rısı tescil edildi. Değerlerini sembolik olarak savunan­ların değil, yaşayarak savunan ve hayata geçirenlerin tam not aldığı bir döneme girdik. Samimiyet sınavı, söylemden eyleme geçti. Geçmişte 3 anahtar vaatle­rinin peşine takılıp giden bir kitle yerine, kendisine dokunan ve isteklerinin hayata geçtiği siyaset, yeni dönemde başarılı oldu.

Bundan sonra, halkın mesajlarını iyi okuyamayan hiçbir yapının başarılı olamayacağı ve tarihin çöplü­ğünde yerini alacağı görüldü.

Millet iradesinin üstünde bir vesayetin kabul edi­lemeyeceği ve buna geçit verilmeyeceği yeni bir dö­neme geçildi. İsmi meçhul üst düzey komutanların siyaseti ve toplumu dizayn etme ve toplum mühendis­liği yapma dönemi sona erdi. Bir ülkede hakim olan düşünce hakim sınıfın düşüncesidir. Gördük ki, ülke­mizin hakim düşüncesi demokrasiye ve demokrasinin kurumlarına tam bağlılıktır. Azınlıkların düşüncesi, milletin düşüncesi olmaktan çıkarılmıştır.

Şimdi sıra Yeni Türkiye kavramının altını doldur­maya gelmiştir. Siyasetin seçimle birlikte toplumun gündeminden düştüğü ve seçimin bitmesiyle, halkın iradesine güvenilerek, seçilenin saygı ve destek gördü­ğü, muhalefetin de her şeye karşı muhalefet yapısın­dan, Büyük Türkiye idealine yakışır yapıcı bir muha­lefet yaptığı yeni bir siyaset felsefesine kavuşmalıyız. Yeni Türkiye’ye yakışır, toplumsal hayatın yeniden gözden geçirildiği, özgürlüklerin daha da genişletil­diği, halk iradesinin daha ön plana çıkarıldığı, sivil toplum örgütlerinin ve sivil yapıların daha da güçle­neceği yeni Büyük Türkiye’ye yakışır sivil bir anayasa bir an evvel hayata geçirilmelidir.

Peki, biz bu gelişim ve değişimin neresindeyiz?

Memur-Sen ve bu ailenin en büyük mensupla­rından Sağlık-Sen, milli iradeye olan bağlılığını her zaman dile getirdi. Desteğini ve gücünü milletten al­mayan hiçbir oluşumun büyüyecek ve yeşerecek ze­min bulamayacağını söyledi. Millet iradesine kurulan komplo ve kumpasların boşa çıkarılmasında üstüne düşeni yaptı.

Temsil ettiği ve medeniyet değerlerinin inşasında üzerine düşeni yaptı. Geçmişle olan bağlarını kopar­mayıp, değerlerinin ışığı doğrultusunda hep ileriye baktı. Yaşananlardan ders çıkarıp, yeni yol kazaları­nın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Gelecek vizyonumuzu, toplumun ve dünyanın gerçekleri doğrultusunda belirledik. Biz biliyoruz ki, vazifesi, statükoyu korumak olanların gelecek adına ortaya bir şey koymaları mümkün değildir. Biz dü­şünülenleri düşünmek yerine kendi düşüncelerimizi söyledik ve hayata geçirdik.

Bunun için ki, biz geçmişimizi unutmadan, gele­ceğe umutla bakıyoruz. Geleceğimizin daha büyük ve güçlü, kurumsallaşmasını tamamlamış, kalıcı eserler bırakmış bir yapıyla daha sağlam ve güçlü olacağını biliyoruz. Yeni Büyük Türkiye idealinde tüm kurum­lar ve sivil toplum örgütleri de kendilerini bu ideale göre yeniden güncellemeliler. Sağlık-Sen ve Memur- Sen bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu ideale ulaşmada en önemli aktörlerin başında yerini alacaktır. Bu güçlü yapının oluşmasında emek sahibi herkes teşekkürü hak ediyor.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo