Lisans mezunun Meslek Yüksek Okulu bitirince intibakı yapılabilir mi
25.05.2017

Sağlık teknisyeniyim Açık Öğretim Fakültesi 4 yıllık sosyal bilimler bölümünü bitirdim. Diplomamı idareye verince intibakım yapıldı. Maaşımda çok büyük bir fark olmadı. Sebebini sorduğumda sağlık hizmetleri sınıfında üst öğrenim bitirmediğim için olduğunu söylediler. Bunun üzerine sağlık alanında 2 yıllık MYO bitirdim. İntibakım yapılır mı? Maaşım artar mı?

Cevap
Sağlık-Sen     25.05.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde genel intibak hususunda "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."denilmektedir.

Devlet memurunun intibak şartları

1-Devlet memuru olmak,

2-Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 madde Kapsamındaki kurumlarda çalışanlar) üst öğrenimi bitirilmesi,

İntibak işlemleri de hakkında 657 sayılı Devlet memurları Kanunun uygulamalarını göstermek üzere Maliye Bakanlığınca tebliğler yayımlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinden 45, 85, 95, 105, 113, 142 ve intibak konusuna ilişkindir.

İntibak nedir, şartları nelerdir?

Emsal nedir nasıl belirlenir?

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; lisans eğitimi üzerine sağlık meslek yüksek okulunu bitiren memurun intibakının yapılması mümkün değildir.

Mesleği ile ilgili bitirdiği öğrenimin zam ve tazminatından faydalanması sebebiyle maaşında ciddi artışlar olacağı söylenebilir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo