Engelli memurun yer değiştirmesi farklı mı?
28.06.2017

EKPSS sonucuna göre engelli memur olarak atandım. %70 engelliyim işlerimi bihakkın yapabiliyorum. Ailem Kayseri’de ikamet ediyor. Ailemin yanına naklen atanabilir miyim? Engelli personelin yer değiştirme suretiyle atanması farklı mı?

Cevap
Sağlık-Sen     28.06.2017

      Memurların yer değiştirme suretiyle atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ikinci maddesinde hükümler çerçevesinde düzenlenmiş olup Mezkur 72’nci maddenin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikte;

“Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”e,

“Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”e,

“Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne, 

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne ,

“Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”ne ilişkin düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” hükümleri ek 3 üncü madde ile ilave edilmiş olup, 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğine 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek 3’üncü maddesinde “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”hükmü yer almaktadır.

Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile bu maddede yer alan “bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; engelli kontenjanından memur olanlar diğer memurlar için belirlenen yer değişiklik sebeplerine ilave olarak ayrıca yer değiştirme hakkı verilmiştir.

%70 oranında engelli sağlık raporunuz bulunması ve EKPSS’den memur olarak atanmanız nedeniyle ailenizin bulunduğu Kayseri iline yer değiştirme suretiyle atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo