Doğduktan sonra vefat eden çocuk için analık izni kullanılabilir mi?
16.11.2016

Eşim devlet memurdur. 1 hafta öce bir oğlumuz oldu. Hastanede yatmakta iken çocuğumuzu kaybettik eşim doğum öncesi çalıştığı süreleri ve doğum sonrası analık izin sürelerini kullanabilir mi?

Cevap
Sağlık-Sen     16.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinde mazert izinleri düzenlenmiş olup, (A) bendinde ise “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”denilmektedir.

13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de mazeret izinlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğin(A) Analık İzni bölümünde “6) Ölü doğum halinde analık izni

a) Ölü doğum yapan memur,  sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır. 

b) Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığı hususunda tabip tarafından verilen rapora göre karar verilecektir.”ifadesi yer almaktadır.

Ölü doğum halinde dahi analık izni kullanılabilmekte olup, doğumdan 1 hafta sonra çocuğun ölmesi halinde de analık iznin tam olarak kullandırılması gerekmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo