Sağlık-Sen’den Birim Performans Uygulamasının İptali İçin Dava

 

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığının ikinci basamak sağlık kurumlarında görevli personele yönelik başlattığı birim performans uygulamasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açtı.

 

 

Danıştay 11. Dairesi'ne açılan davanın dilekçesinde, 3 Mayıs 2011 tarihinde yapılan düzenlemenin, performansa dayalı ödeme sistemindeki adaletsizliği artıran bir uygulamalar getirdiği belirtildi. Dava gerekçesinde, birim performans uygulamasıyla çalışanın kişisel performansı yerine, kurumların fiziksel koşullarının değerlendirildiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

 

"Davalı idare; iptale konu yönergesinde performansı olması gereken anlamıyla değil de hastanenin kalitesi olarak yorumlanmaktadır. Yani ölçülen aslında personelin performansı değil, hastanenin kalitesidir ve bu ölçüm personele performans ölçütü olarak yansıtılmaktadır. Performans sisteminin amacıyla çelişen bu uygulamanın hukuka uygunluğundan söz edilemeyeceği gibi, adil bir uygulama olmadığı da açıktır." Söz konusu düzenlemenin performansı ödüllendirici değil, cezalandırıcı yaklaşım içerdiği ifade edilen dava gerekçesinde, birim performans katsayısı adı altında ikinci defa performans ölçümü yapılmasının gereksiz olduğu belirtildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo