Ek Ödeme Adaletsizliğini Yargıya Taşıdık

 

 Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığının 6 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan Döner Sermaye Yönetmeliği'nde değişiklik içeren ve çalışanlar arasında ek ödeme adaletsizliğini büyüten bazı düzenlemelerin iptali için dava açtı.

 

 

Sağlık-Sen Hukuk Bürosunun açtığı davada, söz konusu yönetmelik değişikliği ile hekimlerin kadro-unvan katsayıları arttırılmışken, hekim dışı personelin kadro-unvan katsayılarının arttırılmamış olması nedeniyle, hekim dışı çalışanların döner sermayeden aldıkları payın düştüğü ifade edildi.

 

İdarenin bu tasarrufunun eşitlik ilkesine aykırılığın yanı sıra, çalışanların gelirlerinde önemli ölçüde kayba yol açtığı belirtilen dava dilekçesinde, yönetmelik değişikliği öncesinde her 100 TL'lik ek ödemenin 60'ı hekimlere, 40'ı hekim dışı çalışanlara dağıtılırken, düzenlemeden sonra 80'i hekimlere, 20'si hekim dışı çalışanlara dağıtılmaya başlanmıştır. Bu uygulama, anayasaya, insan haklarına ve uluslar arası sözleşmelerle kayıt altına alınan ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine aykırılık içermektedir" denildi.

 

Danıştay'a açılan iptal davasında ayrıca, tüm özellikli birimlerde çalışan personelin mesai dışı tavan ek ödeme tutarına esas uygulanan yüzde 0,40 katsayının yeni düzenleme ile sadece ameliyathaneler ile sınırlandırıldığına dikkat çekilerek, bu birimlerde çalışanların kazanılmış hakkının elinden alınmasının hukuksuzluk olacağı ifade edildi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo