Üniversite Hastanelerinde Uygulanan Hizmet Sözleşmeleri İle İlgili Danıştay Kararı

 

Danıştay 12. Dairesi, üniversitelerde uygulanan hizmet sözleşmelerinde idari keyfiyete son veren iki önemli karar verdi.

 


Sağlık-Sen'in Van 100. Yıl ve Diyarbakır Dicle Üniversitelerinde uygulanan hizmet sözleşmelerine yönelik olarak açtığı iptal davasında, Danıştay 12. Daire, hizmet sözleşmelerinin 8. Maddesinin a ve b bentlerini, Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına aykırı düzenlemeler olduğu gerekçesiyle iptal etti.


Söz konusu maddenin a bendinde, sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesine veya Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara aykırı davranışı tespit edildiğinde yazılı tebligatla sözleşmenin sona erdirileceği, aynı maddenin b bendinde ise, tarafların önceden ihbar etmek suretiyle sebepsiz olarak sözleşmeyi feshedebileceği hükümleri yer alıyordu.


Danıştay 12. Dairesi dava konusu hizmet sözleşmelerinin ilgili hükümlerini, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara aykırı olduğu ve idareye keyfi fesih hakkı tanıdığı gerekçeleriyle iptal etti.


Danıştay 12. Dairesi, hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hizmet sözleşmesi hükümlerinin de iptaline karar verdi. Sağlık-Sen'in geçmiş yıllarda açtığı davada Danıştay, Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına İlişkin Esaslarda geçen ve hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenlemenin yürürlüğünü durdurmuştu. Ancak Bazı üniversiteler hizmet sözleşmelerinde 30 günlük sınırlamayı devam ettiriyordu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo