Genel Başkanımızdan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a Ziyaret

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ı ziyaret ederek, Hükümetin hazırlık yaptığı torba yasa içinde sağlık çalışanları ile ilgili sendikal taleplerin de yer almasını istedi.

 


Hükümetin yeni bir torba hazırlığı içinde olduğu bilgisinin kamuoyuna yansımasının ardından Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşerek, Sağlık-Sen'in torba yasa içinde yer almasını istediği talepleri iletti.

 


Genel Başkanımız Metin Memiş, görüşmede, hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan oranlarının yüzde 250'ye yükseltilmesi, aile hekimliği çalışanlarının hizmet sözleşmelerinden damga vergisi kesilmemesi, ek görevlendirmelerde aile hekimliği çalışanlarına fazla mesai ödenmesi, sözleşmeli personelin ücretsiz yemek hakkından yararlandırılması, 112'lerin özellikli birim olarak değerlendirilmesi, ek ödemelerin vergi dışı bırakılması ve her ay maaşla birlikte alınması gibi sendikal talepleri iletti.


Genel Başkan Metin Memiş, sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için Torba Yasa'nın önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise, yasal düzenleme gerektiren bu taleplerin dikkatle inceleneceğini belirterek, "Sağlık çalışanlarının yüksek motivasyonla ve adil haklar ölçeğinde çalışması bizim için çok önemlidir. Sağlık-Sen'in bu sürece verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman sorunları, iyi niyet ve müzakere kültürü içinde çözme gayreti içinde olduk, bundan sonra da var olan sorunların çözümünde akılcı ve makul her talebi dikkatle ve önemle değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

 

Bakana sunulan ve torba yasa içinde yer almasını istediğimiz talepler şöyle:


1-Döner Sermaye tavan oranlarında yaşanan eşitsizlik giderilmelidir.


Hekim dışı personelin 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunun 5. Maddesinde düzenlenen ek ödeme tavan oranları, en az yüzde 250'ye yükseltilmelidir.


2-Araştırmacı kadrosuna geçirilen personelin yeni durum nedeniyle oluşan ek ödeme kayıpları giderilmelidir ve mahsuplaşmada eski kadrosunda performansa bağlı döner sermaye tavan oranı dikkate alınmalıdır.


3- 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının da ek ödemelerini özellikli birim katsayısından almalıdır.


Sağlık-Sen'in bu konuda açtığı davalar neticesinde yargı 112'lerin özellikli birim olduğu kararı vermektedir. Bakanlık genel bir düzenleme yaparak bu sorunu çözüme kavuşturmalıdır.


4- Döner Sermaye ek ödemelerinden vergi kesintisi kaldırılmalıdır.


Kamuda ek ödeme alan diğer personel, aldıkları ek ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir vergi ödememektedir. Ancak Sağlık Personeli, yıllık bazda döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 20'sini vergi olarak ödemektedir. Bu adaletsizlik giderilmeli ve ek ödemeden gelir vergisi kesintisi kaldırılmalıdır.


5- Aile Hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının Hizmet Sözleşmelerinden damga vergisi kaldırılmalıdır.


6- Aile Hekimliği çalışanlarına Bakanlıkça veya bağlı kurumlarca yaptırılan ek hizmetlerden doğan fazla çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenmelidir.


7- Aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanlarının üniversite hastanelerinden de geçişi sağlanmalıdır.


8- Yataklı tedavi kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin kadrolularda olduğu gibi yemek hakkından ücretsiz yararlandırılmalıdır. Yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek uygulamasının başladığı tarihten bugüne kadar sözleşmeli personele çıkartılan borçtan feragat edilmelidir.


9- Ek ödemeler her ay maaşla birlikte ödenmelidir.


BAKAN AKDAĞ, BAKANLIK ŞUBENİN MASA TENİSİ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI


Görüşmenin ardından Bakan Akdağ ile Genel Başkan Metin Memiş, Bakanlık Şube'nin düzenlediği masa tenisi turnuvasının ödül törenine katılarak dereceye girenlere ödüllerini verdiler. Ödül töreni öncesinde, Bakan Akdağ, Genel Başkan Metin Memiş ile masa tenisi oynadı.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo