Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar Hizmet Yönetmeliği’nde Değişiklik

 

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları hizmet birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı.

 

 

 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 


SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA

1. Sağlık Bakanlığı'nın bağlı kuruluşları Kurum ve Genel Müdürlük olmak üzere tanımlanmakta.


. Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
. Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

 

2. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

 

3. Kurumların merkez teşkilatı: Başkanlık, hizmet birimi olarak teşkil olunan Başkan Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından meydana gelir.

 

Genel müdürlüğün merkez teşkilatı: Genel Müdür, iki genel müdür yardımcılığı, hizmet birimi olarak teşkil olunan daire başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından meydana gelir.

 

4. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri
a) Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
b) Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
c) İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
ç) İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
d) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez hizmet birimleri
a) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
b) Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı
c) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı
ç) Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı
d) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hizmet birimleri
a) İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı
b) Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı
c) Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı
ç) Analiz ve Kontrol Laboratuarları Başkan Yardımcılığı
d) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 

Kurumların ortak merkez hizmet birimleri
a) Hukuk Müşavirliği
b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
c) Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez hizmet birimleri
a) Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri Daire Başkanlığı
b) Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
d) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

5. Bağlı kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personel, lüzumu halinde bir yılı aşmamak üzere bağlı kuruluşlar arasında Bakanlık il sağlık müdürlüklerince valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilir.

 

6. Bağlı kuruluşların taşra hizmet birimlerinin görevleri, çalışma usul ve esasları, kadro standartları ve iş tanımları ile ilgili diğer hususlar Kurumlarının teklifi ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.

 

7. Kamu hastane birlikleri kuruluncaya kadar, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki yönetim görevini Bakanlık il sağlık müdürlükleri yerine getirir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo