Ek Ödeme Kararnamesine Dava Açtık

 

666 Sayılı ek ödeme kararnamesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek (I) sayılı cetvelde ek ödeme oranlarının tespitinde esas alınmak üzere kazanılmış hak aylık derecelere göre farklı oranlar belirlenmiştir. 666 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe kadar kazanılmış hak aylık aldıkları derecelere bakılmaksızın, hizmet sınıflarına, unvanlarına, öğrenim durumlarına göre ek ödeme verilirken, 666 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası bu sayılanlar dışında derecelerine de bakılarak ek ödeme verilmeye başlanmıştır.

 


Ayrıca, 161 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 4. maddesinde "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır." hükmüne yer verilmektedir.


Sağlık-Sen Hukuk Bürosu tarafından açılan davada bu hükmün iptalini talep etmekle birlikte, 375 sayılı KHK'nın ek (I) sayılı cetvelinin genel idari hizmetler sınıfında, teknik hizmetler sınıfında, sağlık hizmetleri sınıfında ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan sendikamız üyelerini ilgilendiren kısımlarının Anayasa'ya aykırılığından söz edildi. Dava sonucu Danıştay'ın vereceği olumlu karar neticesinde, söz konusu personelin derecelerine bakılmaksızın hepsinin, birinci derece için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme alması sağlanmış olacaktır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo