Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesine Dava Açtık

 

2012 yılı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesindeki 4. maddenin tamamı ile 5. maddede yer alan "İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz" hükmünün son cümlesi için yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtık.

 

 

Hizmet Sözleşmesinin 4. maddesindeki "Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır" hükmünün yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Kanun izinler noktasında çelişmekte olduğu belirtilen dava dilekçesinde, 657 sayılı kanuna tabi personele tanınan birçok hakkın, yönetmeliklerde aile hekimliğinde görev yapan personele tanınmadığı vurgulandı. Dilekçede, aile hekimliğinde görev yapan personelin kamu görevi ifa ettiği ve bu görevin sürekli ve asli bir nitelik taşıdığı belirtilerek, devlet memurlarının sahip olduğu hakların aile hekimliğinde görev yapan sözleşmeli personelden esirgenemeyeceği ifade edildi.

 

Dava dilekçesinde ayrıca sözleşmenin 5. maddesindeki "Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz" cümlesinin, 657 sayılı kanuna tabi personelin mali haklardan yararlanmasına rağmen aile hekimliğinde çalışan personelin, bu haklardan yararlanamamasına neden olduğu belirtilerek anayasa ve uluslararası sözleşmelerde yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu maddenin son cümlesindeki ifadenin, aile hekimliğinde görev yapan personelin nöbet ücreti, fazla mesai ücreti, aile yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı gibi maddi haklardan yoksun kalmasına neden olduğu ifade edilerek, ilgili maddenin son cümlesinin iptali istendi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo