4/C Hizmet Sözleşmesi ve Kararnamesine Dava Açtık

 

657 sayılı kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yönelik Sağlık Bakanlığı 2012 yılı hizmet sözleşmesinin ve 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4/C kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali için Danıştay'a başvurduk.

 


Danıştay'a verilen dava dilekçesinde hukuka aykırılık görülen ve iptali istenen maddeler şöyle:


- 4/C'lilerin kazanç getirici başka bir iş yapmasını yasaklayan hükümlerin iptali,


- 4/C'lileri nöbet ücreti, fazla mesai ücreti, aile yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı gibi maddi haklardan yoksun bırakan sözleşmede ve kararnamede belirtilenden başka ücret ödenmeyeceğine dair hükmün iptali istenmiştir.


- Sözleşmenin feshine dair haksız iki hükmün iptali istenmiştir. Bu hükümlerden birinde sonradan geçici personel olabilme şartını yitirme söz konusu, diğerinde ise sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle kurum tarafından tek taraflı sözleşmenin feshi,


- Hastalık iznini yılda 30 günü geçmemek üzere sınırlayan hükmün iptali,


- Hizmet sözleşmesinde, kararnamedeki değişikliğe rağmen, hala mazeret izinleri 3 gün, süt izni de bir yaşından küçük çocuklar için 1,5 saat olarak belirlenmiştir. Oysa ki kararnameye göre mazeret izinleri 7 gün ve süt izni analık izninin bitiminden sonra ilk altı ay 3 saat, ikinci 6 ay için ise 1,5 saattir. Hizmet sözleşmesinin kararnameye aykırı kısımlarının iptali,


- 4/C'lilerden hizmet sözleşmesinin imzalanması nedeniyle damga vergisi alınacağına dair hükmün iptali,


- Kararnamedeki geçici, personelin 11 ay çalıştırılacağına dair düzenlemenin iptali,


- Geçici personelin tercih ettiği ilde çalışabilmesi için, hizmet sözleşmesindeki tercih ettiği ilde istihdamları mümkün olmazsa diğer illerde çalıştırılacağına dair hükmün iptali,


- Kararnamedeki kurumlara, sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle sözleşmeyi feshederek iş sonu tazminatı ödememe hakkı veren hükmün iptali istenmiştir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo