yetmez, ama evet

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olarak yürüttüğümüz 2014 ve 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerini mutabakatla sonuçlırdık. Kamu görevlilerinin tamamına yönelik elde edilen kazanımları bir önceki haberimizde sizlerle paylaştık. Bu haberimizde, hizmet kolumuzda elde edilen kazanımları sizlere aktaracağız.

Geçen yıl, toplu sözleşme masasında uzlaşamayıp, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmamız sonucu oradan elde edilen kazanımlar, bu yıl da aynen geçerli olacak. Bu kazanımlara ek olarak, nöbet ücretlerinde, özellik arz eden birimlerde çalışan personelin ek ödemesinde, entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi, döner sermayede sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasından vazgeçilmesi gibi kazanımlara imza attık.

YENİ KAZANIMLARIMIZ:

NÖBET ÜCRETİNİN ARTIRILMASI:

Madde 7 – (1) 657 Sayılı Kanun’un ek 33. Maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için yüzde 20 artırımlı ödenir. Ayrıca yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de yüzde 50 artırımlı ödenir.

Sağlık-Sen olarak, nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarının tamamına iki kat artırımlı ödenmesi için mücadelemiz sürecek.

FARK ÖDEMESİ

Madde 10- (1) 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi ile 2659 Sayılı Kanunun 30. Maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 9. Maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro ve pozisyon ünvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir.

Ne kazırdı: Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu’ndaki kamu görevlileri, ek ödemelerinin vergiye tabi olmasından dolayı mağdur olmaktalar ve üst vergi dilimine erken girmekteydi. Bu kazanımla, her ay emsali personel ile karşılaştırılarak sağlık çalışanlarının mağduriyeti dolaylı olarak giderilmiş olacak. Yılın ortasında üst vergi dilimine giren sağlık çalışanlarının kayıpları kişilere geri ödenecek.

ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERDE ÇALIŞANLARIN EK ÖDEMESİ:

Madde 12 – (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelden (sözleşmeli personel dahil), bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

Ne kazırdı: Kamu Hastaneleri Kurumu, son ek ödeme yönetmeliği ile özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışma karşılığında özellikli birim katsayılarından faydalanma hususunu, kapsam dışına çıkarmıştı. Bu kazanımla, bu mağduriyet giderilmiş oldu.

ENTEGRE HASTANELERİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERİNİN EK ÖDEMESİ

Madde 13- (1) 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı entegre hastanelerin aynı birimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

Ne kazırdı: Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinde çalışanlar, özellikli birim katsayısından faydalanabilecekler.

B TİPİ ACİL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETİ PERSONELİNİN EK ÖDEMESİ

Madde 14 - (1) 112 Acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen yüzde 40 oranındaki ek puan, Halk Sağlığı Müdürlükleri’ne bağlı B tipi 112 istasyonları için de uygulanır.

Ne kazırdı: 112 çalışanları arasındaki eşitsizlik giderilmiş oldu.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN EK ÖDEMESİ

Madde 15 – 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) kurumca oluşturulan komisyon kararı üzerine re’sen görevlendirilenlere, aslı kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.

Ne kazırdı: Bu kazanımla hem re’sen görevlendirilerek hem de gittiği yerin ek ödemesine mahkum edilerek mağdur edilen personelin mağduriyeti giderilmiş oldu.

SAĞLIK TESİSİ KALİTE KATSAYISI

Madde 16- (1) 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.

Ne kazırdı: Sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasından vazgeçilmesiyle, kurumların dağıtılabilir döner sermaye tutarı  yüzde 20’ye kadar artırılmış oldu. Bu yüzde 20’lik fark, sağlık çalışanlarına dağıtılabilecek.

KAZANIMLARIMIZIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo