torba yasa onaylı, 100 bin sözleşmeli kadroya alındı

'Torba Kanun' olarak adlırılan 6495 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlı. Kanun, 4/B'liler, mahalli idareler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 100 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasını da içeriyor.


Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen olarak geçtiğimiz aylarda 4/B’lilerin kadroya alınması ile ilgili Başbakan Erdoğan ile bir görüşme yaptıklarını hatırlatarak sürecin 4/B’liler adına olumlu bir şekilde tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.


4/C’LİLER, KADROYA ALINMASI İÇİN TALEBİMİZ SÜRECEK


Sıra Vekil Ebe, Hemşire, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanları ve 4/C’li çalışanların kadroya alınmasına geldiğini belirten Memiş, toplu sözleşmelerde, 4/C’li çalışanlara kadro, 2014 ve 2015 yıllarında 200+200 TL seyyanen zam, aile yardımı ve döner sermaye ödenmesi taleplerinin masada yer alacağını söyledi. Memur-Sen olarak 4/C’li personele birçok kazanım sağladıklarını belirten Memiş, “4/C’li çalışanlarımıza yönelik en büyük talebimiz kadrolu kamu görevlisi olmalarıdır. Bunu sağlamak için toplu sözleşme masasında mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.


TBA YASADA YER ALAN DİĞER MADDELER


1. Sözleşmeli personele kadro hakkı geldi. 25.06.2013 tarihinde görevde bulunan 4/B ve 4924’lüler otuz gün içinde müracaat etmeleri halinde kadroya geçecekler. 25.06.2013 tarihinden evvel 4/B ve 4924’lü olarak çalışmakta iken aile hekimliğinde görev alanlar da bu haktan yararlanacaklar. Askerlik, doğum ve ücretsiz izin nedeniyle görevlerinde bulunmayanlar, hizmete alındıktan sonra bu haktan yararlanabilecektir. Bu şekilde memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kurum ve kuruluşlara nakilleri yapılamayacaktır. 

2. Kadın memurların doğumdan sonra bir yıl olan nöbet muafiyeti iki yıla çıkarılmıştır. 

3. 657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre açıktan vekil olarak atanan vekil ebe ve hemşirelere yılda 20 günü geçmemek üzere her ay için iki gün yıllık izin verilecektir. 


4. 28.02.1997 yılından sonra disiplin cezası ile memuriyetten çıkarılanların disiplin cezalarına af gelmiştir. Ayrıca 01.01.1990 yılından sonra aday memur iken kılık kıyafet nedeniyle memuriyetle ilişiği kesilenlere de memuriyete dönme hakkı verilmiştir. 


5. Kapatılan SHÇEK Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 1997 yılından yapılan sınavı kazanıp da memur olarak atanan, ancak sınavın iptal edilmesi nedeniyle memuriyetleri sona erdirilenlere 6 ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri halinde memur olarak atanabilme imkanı getirildi. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo