Aile Sağlığı Çalışanları İçin Önemli Hukuk Zaferi

 

Üyelerinin haklarının yok sayılmasını yargıya taşıyan sendikamız, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için açtığı davaları kazanarak hukuk zaferlerine imza atmaya devam ediyor.

 

 

Son olarak, Konya İli Akşehir ilçesi Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi'nde sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak görev yapan üyemiz Kadir Kobuk, aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne başvurmuş; Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendisine verilen cevapta, aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağı ifade edilmişti.

 

Konuyla ilgili sendikamız tarafından açılarak, Anayasa'da yer alan sosyal devlet ve eşitlik ilkesine vurgu yapılan davada, ilgili personelin tâbi olduğu yönetmelikte aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı ve bu durumun çalışan lehine yorumlanması gerektiği savunuldu. Dava gerekçesinde ayrıca, 375 Sayılı KHK'ya 6111 Sayılı Kanun'la eklenen ek 8. madde ile sözleşmeli personele aile ödeneğinden yararlanma imkânı getirilmesi de açılan davanın dayanakları arasında sunuldu.

 

Aile Sağlığı Çalışanı üyemiz Kadir Kobuk'u temsilen açmış olduğu dava sonucunda sendikamızı haklı bulan Konya 2. İdare Mahkemesi, 375 Sayılı KHK'ya 6111 Sayılı Kanun'la eklenen ek 8. madde uyarınca Kadir Kobuk'un da devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinden yararlanması yönünde oybirliğiyle karar verdi.

 

Dava sonucuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Metin Memiş, üyemiz Kadir Kobuk'un şahsında açtıkları davanın tüm aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek, çalışanların Mahkeme sonucunda kazanacakları haklarının, ilgili düzenlemeler yapılırken ısrarla görmezden gelinmesinin akla ve mantığa aykırı olduğunu söyledi.

 

Daha önce de, aynı gerekçeyle Bartın'da sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalışan üyesinin aile yardımı ödeneğinden yararlanmak amacıyla açtıkları başka bir davayı kazandıklarını hatırlatan Metin Memiş, "O günde söyledik bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Açtığımız davalarda lehimize çıkan kararlar ile aile sağlığı elemanları ve aile hekimlerinin eli artık çok güçlüdür. Bu konuda bundan sonra açılacak davaların da, daha önce kazanmış olduğumuz davalar emsal gösterilerek kazanılacağı aşikârdır. Sağlık-Sen tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gibi, aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın da tüm hakları, kendilerine verilinceye kadar mücadelesine devam edecektir. Sağlık Bakanlığı'na önerimiz, konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yaparak, mağduriyetlerin giderilmesini sağlamalarıdır. Böylece bu konuda açılacak yeni davaların önü kesilecek ve Sağlık Bakanlığı da bu alanda yeni davalara muhatap olmak zorunda kalmayacaktır" dedi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo