2013 Yılı Milletimizin ve Çalışanlarımızın Beklentilerinin Yerine Geldiği Yıl Olsun

 

Türkiye açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha acı, tatlı olaylarıyla geride bıraktık.

 

Üzüntüleri ve sevinçleriyle geride bıraktığımız yıl, ülkemiz açısından kalkınma, özgürleşme ve demokratikleşme, sendikamız açısından ise, sendikal mücadele yolunda önemli adımların atıldığı bir dönem oldu. 

 

Kuşkusuz bu süreçte ülke gündemin en önemli maddeleri arasında, milletin iradesinin yansıtılacağı yeni sivil anayasa çalışmaları ile Memur-Sen Konfederasyonu’nun ülkemiz kamu sendikacılığına armağan ettiği kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

 

Ancak, milletimizin referandumda “evet” diyerek onayladığı ve öteden beri yegane beklentisi olan yeni sivil anayasa çalışmalarında 2012 yılında bir sonuca ulaşılamamış olması üzüntü vericidir. TBMM tarafından 2011 yılında başlatılan Anayasa çalışmaları, 2013 yılında bir an evvel tamamlanmalı ve ülkemiz daha çağdaş, özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya kavuşturulmalıdır.

 

Demokratik çalışma hayatı ve milletin kayıtsız şartsız egemen olduğu demokratik rejim  adına her iki toplumsal olayda da inisiyatif alarak önemli bir rol üstlenen Memur-Sen ve Sağlık-Sen sivil toplum misyonunun gereğini bu süreçte de yerine getirmekten imtina etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir.

 

Kamu çalışanları açısından tarihi bir adım olan kamu çalışanları toplu sözleşme hakkının elde edilmesi kamu çalışma hayatı için açılan yeni bir sayfa olmuştur. Heyet Başkanlığını Memur-Sen’in yaptığı toplu sözleşmelerde, Sendikamız, ilk kez yapılan 2012 toplu sözleşme görüşmeleriyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının geleceğini aydınlatan çok önemli kazanımlara imza atarak çalışanlarımızın huzur ve refahı için gayret göstermiştir.

 

Geride bıraktığımız yılda, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının korunması ve yeni kazanımlar elde edilmesi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar, çalışanlarımızın hak ettikleri çalışma koşulları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi  hedefini etkilemeyecektir. 10 yıldır devam eden “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın mimarları olan sağlık çalışanlarının, bu dönüşümden hak ettikleri payı almaları noktasında, 2013 yılında da aynı kararlılıkla etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

 

Ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun sorunlarımızın çözüm yeri ve demokrasi zeminini millet iradesinin tecelligahı TBMM’yi gören Sağlık-Sen olarak, demokratik sistemimizi oluşturan, görevleri anayasa ve kanunlarla belirlenmiş olan kurumlarımızın birbiriyle uyum, diyalog ve işbirliği içerisinde çalışmasının sorunların çözümünü kolaylaştıracağına inanıyoruz.

Birbirinden çetin badireleri atlatarak perçinlenen birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve toplumsal barışımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 

 

Sevgi bağlarımızı zayıflatmaya, aramıza ayrılık tohumu ekmeye çalışanlar, vatanının bölünmez bütünlüğünü canından aziz bilen milletimizin güçlü iradesi karşısında hüsrana uğramaya mahkumdur. 

 

Sonuç olarak;

Sağlık çalışanların refahının yükseltildiği..

Ek ödeme adaletsizliklerinin ortadan kaldırıldığı..

Ek ödemelerinin emekliliğe yansıtıldığı..

Sağlık çalışanlarının mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği..

Sağlık çalışanlarının emeklerinin önemsenerek saygınlığının yeniden kazandırıldığı...

Toplumsal bir yara haline gelen sağlıkta şiddetin son bulduğu..

Temel hak ve özgürlüklerin engelsiz uygulandığı..

Kılık kıyafet serbestisi, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında uygulanarak, başörtüsünün artık bir yasak ve ötekileştirme sebebi yapılmadığı..

Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü..

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği..

Demokratik bir ülke ve silahların sustuğu bir dünya özlemi, milletimizin en büyük isteğidir.

 

Savaş ve şiddet olaylarından yorulan dünyamızda, eğitim, sağlık, çevre başta olmak üzere tüm sorunların çözülerek barış ve huzurun hakim olması..

Başta Irak, Filistin, Afganistan ve Somali olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmaların, acıların yoksulluk ve sefaletin son bulması…

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Suriye'de akan kanın bir an önce durması, acıların sona ermesi, Suriye halkının demokratik bir yönetime, barışa, huzura ve refaha kavuşması en büyük arzumuzdur. 

 

İnanıyoruz ki, 2013 yılı, ülkemizin demokrasi yolunda tarihi yolculuğunu emin adımlarla sürdüreceği, 2012 yılında yaşanan terör ve doğal afetler gibi olumsuzlukların bir daha yaşanmayacağı,  milletimizin yeni başarılar kazanacağı, çalışanlarımızın arzu ettikleri çalışma ortamlarına kavuşarak sevinç ve mutluluklar yaşayacağı bir yıl olacaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin, üyelerimizin özelinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ve tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlarız.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo